Blog Kadrowy

2019-11-04

Czy rozpoczęcie naliczania okresu delegowania do 12 mc nastąpi przed 30.07.2020

Kategoria:   kategoria 1

Otrzymuję wiele pytań czy dyrektywa 96/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 1996 r. dotycząca delegowania pracowników w ramach świadczenia usług (Dz. U. UE. L. z 1997 r. Nr 18, str. 1 z późn. zm.) będzie stosowana z mocą wsteczną. Inaczej mówiąc czy przepisy dyrektywy zmieniającej - 2018/957 z dnia 28 czerwca 2018 r. zmieniająca dyrektywę 96/71/WE dotyczącą delegowania pracowników w ramach świadczenia usług (Dz. U. UE. L. z 2018 r. Nr 173, str. 16 z późn. zm.) - na dzień wejścia w życie czyli w dniu 30 lipca 2020 r. będą miały zastosowanie do pracowników delegowanych w tym terminie, przebywających już od jakiegoś czasu w państwach członkowskich na podstawie okresów, które rozpoczęły się wcześniej?

 

30.10.2019 r.
Od tego dnia Pan Marek jako pracownik delegowany pracuje w Niemczech

 30.07.2020 r.
Wchodzą w życie nowe przepisy, które wprowadzają m.in. tzw. delegowanie krótkoterminowe do 12 mc.

 

PYTANIE?

Czy okres delegowania do 12 mc dla Pana Marka będzie liczył się od nowa od dnia 30 lipca 2020 r.?
Czy Pan Marek w dniu 30.07.2020 r. wykorzysta już 9 mc z 12 mc delegowania? 

 

ODPOWIEDŹ

Pan Marek w dniu 30.07.2020 r. wykorzysta już 9 mc z 12 mc delegowania według nowych zasad.

 

Co do zasady prawnik wie, że przepisy nie działają z mocą wsteczną. W przypadku nowych przepisów dotyczących delegowania pracowników mamy do czynienia z taką sytuacją, że nowe przepisy obejmą delegowania już rozpoczęte wcześniej, co szczególnie istotne dla praktyki, ponieważ wcześniejsze okresy delegowania skrócą okres 12 mc na podstawie którego pracownik delegowany nadal podlegał będzie przepisom państwa wysyłającego. Przypomnę, że według nowelizacji wynikającej z dyrektywy 2018/957 po 12 mc delegowania do pracownika delegowanego będą już miały zastosowanie przepisy związane z zatrudnieniem obowiązujące w państwie przyjmującym, a nie w państwie wysyłającym.

Powstaje w związku z tym zasadna wątpliwość czy 12 mc należy liczyć dopiero od dnia 30.07.2020 r. czy może od pierwszego dnia delegowania, które rozpoczęło się wcześniej. W tym duchu swoje pytanie Komisji Europejskiej zadała europosłanka poprzedniej kadencji Pani Danuta Jazłowiecka. Otrzymując odpowiedź następującą:

"Dyrektywa (UE) 2018/957 zmieniająca dyrektywę 96/71/WE dotyczącą delegowania pracowników w ramach świadczenia usług została przyjęta w dniu 28 czerwca 2018 r. Data wejścia w życie dyrektywy to 30 lipca 2018 r.; termin transpozycji przez państwa członkowskie to 30 lipca 2020 r.; państwa członkowskie muszą stosować akty transpozycji od dnia 30 lipca 2020 r.

W związku z tym krajowe przepisy transponujące dyrektywę będą miały zastosowanie od dnia 30 lipca 2020 r. – zarówno do nowych umów, jak i do umów będących już w realizacji. Podobnie obowiązek wypłacania wynagrodzenia zamiast minimalnych stawek płacy będzie mieć zastosowanie od tego dnia zarówno do nowych umów, jak i do umów będących już w realizacji.

Zasady naliczania okresu delegowania długoterminowego (12 miesięcy) będą również odnosić się do umów będących już w realizacji, a okres ten będzie naliczany od momentu rozpoczęcia oddelegowania, tj. z mocą wsteczną."

koniec cytatu ...

Podsumowując, Pan Marek z przykładu powyżej w listopadzie 2020 r. będzie już zatrudniony na warunkach niemieckich, a nie polskich, ponieważ w dniu 30 lipca 2020 r. "licznik" delegowania nie zostanie dla niego włączony na nowo licząc od tego dnia kolejne 12 mc delegowania krótkoterminowego. "Licznik" obejmie wstecz miesiące jego aktualnej pracy w Niemczech. 

 

Pytanie do Komisji Europejskiej Nr E-003808/2018

Odpowiedź Komisji Europejskiej na pytanie Nr E-003808/2018

 

epr 

SKOMENTUJ
 

Korzystanie ze strony internetowej www.rakiel.com.pl oznacza akceptację warunków zawartych w Polityka Prywatności. W szczególności dotyczy to akceptacji przetwarzania i przechowywania danych osobowych zebranych za pomocą niniejszej Strony a wykorzystywanych w celach marketingowych i handlowych. Na tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych, profilowania reklam i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www. Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie. W przypadku braku akceptacji na powyższe (i zawarte w 'Polityce prywatności') zapisy, prosimy o niekorzystanie z tej Strony i natychmiastowe jej opuszczenie.Przyjąłem do wiadomości i zgadzam się