Blog Kadrowy

2020-08-11

Czy wyjazd na szkolenie do Niemiec to delegowanie?

Kategoria:   kategoria 1

Częste są pytania dotyczące krótkotrwałych wyjazdów za granicę np. na jeden dzień. Czy mamy w takim przypadku do czynienia z delegowaniem w rozumieniu dyrektywy 96/71/WE? Otóż nie, ponieważ tylko świadczenie pracy w innym państwie członkowski jest delegowaniem w rozumieniu dyrektywy 96/71/WE. Szkolenie nie oznacza świadczenia pracy.

Podkreślenia wymaga, że pracownicy, którzy są tymczasowo wysyłani do pracy w innym państwie członkowskim, ale nie świadczą tam usług, nie są pracownikami delegowanymi. Proszę zwrócić uwagę, że przepisy o delegowaniu mają zastosowanie do przedsiębiorstwa, które zawarło umowę o świadczenie usług z partnerami biznesowymi w innych krajach UE (art. 1 ust. 1 oraz ust. 3a) dyrektywy 96/71/WE). Pracownicy są wówczas wysyłani w celu świadczenia usług a nie w celu udziału w szkoleniu. Podobnie udział w targach, konferencjach i spotkaniach biznesowych, które nie wiążą się ze świadczeniem pracy na podstawie umowy pomiędzy przedsiębiorcami, nie jest delegowaniem w rozumieniu dyrektywy 96/71/WE.

 

---

  • Dyrektywa 96/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 1996 r. dotycząca delegowania pracowników w ramach świadczenia usług (Dz. U. UE. L. z 1997 r. Nr 18, str. 1 z późn. zm.).
Artykuł  1
   1. Niniejszą dyrektywa stosuje się do przedsiębiorstw prowadzących działalność w Państwie Członkowskim, które w ramach świadczenia usług poza jego granicami delegują pracowników zgodnie z ust. 3 na terytorium innego Państwa Członkowskiego.
(...)
   3. Niniejszą dyrektywę stosuje się wówczas, gdy przedsiębiorstwa wymienione w ust. 1 podejmują następujące środki, wybiegające poza granice państwowe:
   a) delegują pracowników na własny rachunek i pod swoim kierownictwem na terytorium Państwa Członkowskiego, w ramach umowy zawartej między przedsiębiorstwem delegującym a odbiorcą usług, działającym w danym Państwie Członkowskim, o ile istnieje stosunek pracy pomiędzy przedsiębiorstwem delegującym a pracownikiem w ciągu okresu delegowania (...)
 

epr

SKOMENTUJ
 

Korzystanie ze strony internetowej www.rakiel.com.pl oznacza akceptację warunków zawartych w Polityka Prywatności. W szczególności dotyczy to akceptacji przetwarzania i przechowywania danych osobowych zebranych za pomocą niniejszej Strony a wykorzystywanych w celach marketingowych i handlowych. Na tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych, profilowania reklam i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www. Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie. W przypadku braku akceptacji na powyższe (i zawarte w 'Polityce prywatności') zapisy, prosimy o niekorzystanie z tej Strony i natychmiastowe jej opuszczenie.Przyjąłem do wiadomości i zgadzam się