Blog Kadrowy

2021-03-22

Kiedy można zwolnić pracownika który nabył już wiek emerytalny?

Kategoria:   kategoria 1

Na początku należy zapoznać się z tematem ochrony pracowników w wieku przedemerytalnym. Ta ochrona jak sama nazwa wskazuje dotyczy pracowników w wieku przedemerytalny. Tak więc pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę pracownikowi, któremu brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego co wynika z art. 39 Kodeksu pracy. Tym samym ochrona stosunku pracy wygasa z chwilą osiągnięcia przez pracownika wieku emerytalnego. W takiej sytuacji pracodawca powinien traktować pracownika, który osiągnął wiek emerytalny na równi z pozostałymi pracownikami nie objętymi szczególną ochroną. Jednak uwaga! Osiągnięcie wieku emerytalnego nie jest uzasadnioną przyczyną do rozwiązania umowy o pracę. Pracodawca może narazić się na posądzenie o dyskryminację ze względu na wiek pracownika. W rezultacie dyskryminacji na tle wieku osoba zwolniona nie tylko ma prawo domagać się odszkodowania równego wynagrodzeniu za okres wypowiedzenia oraz przywrócenia na nowo do pracy ale również odszkodowania za nierówne traktowanie w zatrudnieniu. Wysokość takiego odszkodowania nie może być niższa niż minimalne wynagrodzenie za pracę co oznacza że może być ono wyższe.

Jak rozwiązać umowę o pracę zawartą na czas nieokreślony z pracownikiem w wieku emerytalny?

  1. za porozumieniem stron;
  2. przez oświadczenie pracodawcy z zachowaniem okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem) z podaniem przyczyny uzasadniającej wypowiedzenie, którą nie jest wiek emerytalny pracownika;
  3. przez oświadczenie pracodawcy bez zachowania okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia) – tzw. zwolnienie dyscyplinarne np. z powodu spożywania alkoholu w pracy, opuszczenie pracy bez usprawiedliwienia, lub z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy.

 

Wyrok Sądu Najwyższego I PK 80/03

W tym miejscu można wskazać na wyrok, który dopuszcza jako przyczynę rozwiązania umowy osiągnięcie wieku emerytalnego. Ma to miejsce wtedy gdy pracodawca jest zmuszony do wprowadzenia zwolnień grupowych (np.: chroniąc się przed upadłością). Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z 3 grudnia 2003 roku, sygn.: I PK 80/03: „Spełnienie przez pracownika warunków nabycia prawa do emerytury jest społecznie usprawiedliwioną przesłanką jego wyboru do zwolnienia z pracy w ramach racjonalizacji zatrudnienia”. 

epr

SKOMENTUJ
 

Korzystanie ze strony internetowej www.rakiel.com.pl oznacza akceptację warunków zawartych w Polityka Prywatności. W szczególności dotyczy to akceptacji przetwarzania i przechowywania danych osobowych zebranych za pomocą niniejszej Strony a wykorzystywanych w celach marketingowych i handlowych. Na tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych, profilowania reklam i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www. Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie. W przypadku braku akceptacji na powyższe (i zawarte w 'Polityce prywatności') zapisy, prosimy o niekorzystanie z tej Strony i natychmiastowe jej opuszczenie.Przyjąłem do wiadomości i zgadzam się