Mediacje pracownicze jako sposób na konflikt

 

Zakład pracy jest obszarem w którym zatrudnieni pracownicy spędzają sporą część dnia dlatego należy dbać o środowisko pracy i zapobiegać konfliktom, których źródło może wynikać z braku wzajemnego zrozumienia, nieznajomości procedur lub przepisów, a także nieznajomości języka i welokulturowości.  

Zakres szkolenia:

 1. Środowisko pracy
 • Strony stosunku pracy
 • Związek zawodowy i inne przedstawicielstwa pracownicze w relacji z pracodawcą
 1. Najczęstsze przyczyny konfliktów w środowisku pracy
 2. Rozpoznanie objawów konfliktu - konflikt a mobbing
 3. Organizacja pracy jako narzędzie przeciwdziałania konfliktom  
 4. Proces mediacji - zasady, przebieg, rola i zadania mediatora
 5. Zastosowanie mediacji w środowisku pracy - wskazania i przeciwwskazania 
 6. Skuteczna komunikacja z elementami mediacji - wielokulturowość, różnorodność, emocje
 7. Język jako siła budująca i niszcząca w firmie
 8. Dyskurs w środowisku międzykulturowym - kulturowy obraz świata a język; szanse i wyzwania.
 9. Prezentacja istoty poznania wielowymiarowości innych kultur i komunikacji w pracy.
 10. Komunikacja w pracy: emocje a język - facylitacja konfliktu w biznesie oraz w miejscu pracy
 11. Porozumienie w sytuacji konfliktu - elementy mediacji - sposoby zapobiegania eskalacji konfliktu, rozwiązanie nieporozumień i budowanie relacji w miejscu pracy
 12. Rozwijanie umiejętności słuchania, zadawania pytań i naturalnej parafrazy jako elementów komunikacji
 13. Mediacja w miejscu pracy z uwzględnieniem zasady równego zatrudnienia i problemu dyskryminacji ze względu na wiek, rasę, płeć oraz skargi związane z nękaniem
 14. Sposoby komunikacji w grupie: ekstraweryzm vs introwertyzm a skuteczność komunikacji; testy osobowości, pozwalające na poznanie swoich strategii komunikacyjnych (np. NERIS Type Explorer)
 15. Praca z osobami o odmiennej kulturze i komunikacji
 16. Kreowanie własnego wizerunku - istota doboru słów w miejscu pracy

 

Wykładowcy:

1) Sędzia w stanie spoczynku, stały mediator przy Sądzie Okręgowym w Gdańsku i Sądzie Okręgowym w Elblągu w zakresie mediacji pracowniczych, cywilnych, rodzinnych i gospodarczych. Obecnie w pracy mediatora wykorzystuje doświadczenie zdobyte w trakcie wieloletniej pracy sędziego sądu pracy, a wcześniej radcy prawnego i arbitra PAG OKA w Gdańsku.

2) dr Dorota Sylwia Majewicz

Doktor językoznawstwa, adiunkt w Instytucie Anglistyki i Amerykanistyki Uniwersytetu Gdańskiego. Stały mediator przy Sądzie Okręgowym w Gdańsku, Sądzie Okręgowym w Elblągu oraz Sądzie Okręgowym w Poznaniu w sprawach z zakresu prawa pracy, cywilnych i gospodarczych, z uwzględnieniem mediacji ponadgranicznych. Absolwentka Studiów Podyplomowych z Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych na Wydziale Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego w Warszawie oraz szkolenia "Mediacje w stosunkach pracy - nowa perspektywa praktyczna" zorganizowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Wielkopolską Izbę Przemysłowo-Handlową Pracodawcy RP Wielkopolska, Wydział Prawa i Administracji UAM. 

 

Korzystanie ze strony internetowej www.rakiel.com.pl oznacza akceptację warunków zawartych w Polityka Prywatności. W szczególności dotyczy to akceptacji przetwarzania i przechowywania danych osobowych zebranych za pomocą niniejszej Strony a wykorzystywanych w celach marketingowych i handlowych. Na tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych, profilowania reklam i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www. Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie. W przypadku braku akceptacji na powyższe (i zawarte w 'Polityce prywatności') zapisy, prosimy o niekorzystanie z tej Strony i natychmiastowe jej opuszczenie.Przyjąłem do wiadomości i zgadzam się