Prawo prasowe - kompendium wiedzy dla osób odpowiedzialnych za kontakty z prasą

1. Podstawowe definicje z zakresu prawa prasowego

 • pojęcie prasy
 • prasa w Internecie
 • obowiązki dziennikarza, redaktora naczelnego i wydawcy; zasady i podstawy odpowiedzialności

2. Zasady dostępu dziennikarzy do informacji

 • regulacje wynikające z prawa prasowego
 • regulacje wynikające z ustawy o dostępie do informacji publicznej
 • podmioty upoważnione i obowiązane do udzielania informacji
 • pozycja rzecznika prasowego w kontekście udzielania informacji
 • zakres informacji wyłączonych z obowiązku udostępniania
 • odmowa udzielania informacji
 • praktyka i orzecznictwo

3. Zasady rozpowszechnianie zapisów fonicznych i wizualnych przez prasę

 • dopuszczalność nagrywania osób prywatnych i publicznych, w tym rzeczników prasowych, odpowiedzialność prasy („ukryty mikrofon” i „ukryta kamera”)
 • wizerunek- definicja, zasady ochrony, dopuszczalność publikacji
 • roszczenia o ochronę wizerunku
 • odpowiedzialność prasy za naruszenie prawa do wizerunku
 • praktyka i orzecznictwo

4. Prawo do autoryzacji

 • podmioty uprawnione do autoryzacji
 • zasady zgłaszania żądania autoryzacji
 • autoryzacja w wywiadzie prasowym
 • prawo prasy do przytoczenia prawdziwej wypowiedzi i zniekształcenia po autoryzacji
 • odpowiedzialność dziennikarza za naruszenie prawa do autoryzacji
 • praktyka i orzecznictwo

5. Sprostowanie materiału prasowego

 • podstawy formułowania żądania publikacji sprostowania
 • wymogi formalne wniosku o opublikowanie sprostowania
 • odmowa prasy w zakresie publikacji sprostowania
 • postępowanie przedsądowej i sądowe w zakresie sprostowania prasowego- terminy, procedury
 • skutki przekroczenia terminu do żądania opublikowania sprostowania i możliwości dochodzenia roszczeń
 • praktyka i orzecznictwo

6. Naruszenie dóbr osobistych w materiałach prasowych

 • zasady odpowiedzialności prasy
 • naruszenie dóbr osobistych osób prawnych, publikowanie informacji naruszających renomę przedsiębiorstwa
 • roszczenia przysługujące podmiotom, których dobra osobiste naruszono
 • zasady formułowania roszczenia o opublikowanie przeprosin, z uwzględnieniem specyfiki e-prasy oraz profili prasy w social media
 • postępowanie sądowe w sprawach w zakresu dóbr osobistych

7. Publikacja ogłoszeń i reklam w prasie

 • zasady przygotowywania materiałów podlegających publikacji
 • sprzeczność z „linią programową”
 • obowiązki prasy w zakresie publikacji ogłoszeń i reklam

 

Wykładowca - mec. Olga Zinkiewicz

Partner zarządzający BRIEF&CASE Kancelaria Radców Prawnych Będźmirowski, Zinkiewicz i Partnerzy z siedzibą w Gdyni. Radca prawny, członek gdańskiej OIRP. Asystent w Katedrze Postępowania Cywilnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Świadczy usługi prawne dla branży IT/e-commerce/marketing w języku polskim, ukraińskim i rosyjskim.

LinkedIn

 

 

Korzystanie ze strony internetowej www.rakiel.com.pl oznacza akceptację warunków zawartych w Polityka Prywatności. W szczególności dotyczy to akceptacji przetwarzania i przechowywania danych osobowych zebranych za pomocą niniejszej Strony a wykorzystywanych w celach marketingowych i handlowych. Na tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych, profilowania reklam i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www. Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie. W przypadku braku akceptacji na powyższe (i zawarte w 'Polityce prywatności') zapisy, prosimy o niekorzystanie z tej Strony i natychmiastowe jej opuszczenie.Przyjąłem do wiadomości i zgadzam się