Szkolenie Rakiel Premium 23-24 maja 2019 r.

PODATKI I PRAWO PRACY - PRAKTYKA STOSOWANIA PRZEPISÓW 

 

TERMIN
23-24 maja 2019 r.

CZAS TRWANIA
2 dni (13 godzin)
9:30 - 16:00

MIEJSCE
Centrum Konferencyjno-Rekreacyjne Stare Polaszki 13 na pograniczu Kociewia i Kaszub | http://starepolaszki.pl
Nowy obiekt oddany do użytku w marcu 2019 r.
 

PLAN SZKOLENIA


Dzień I

PODATKI

1. Amortyzacja

 • Składniki majątku zaliczane do środków trwałych oraz wartości materialnych i prawnych,
 • Wartość początkowa
 • Metody amortyzacji
 • Amortyzacja inwestycji w obcych środkach trwałych a amortyzacja budynków i budowli wybudowanych na cudzym gruncie

2. Koszty używania samochodów i innych pojazdów

 • Definicja samochodu osobowego
 • Koszty używania samochodów jako koszty uzyskania przychodów
 • Samochód jako środek trwały
 • Amortyzacja samochodów osobowych
 • Nowe i dotychczasowe limity zaliczenia amortyzacji do kosztów uzyskania przychodów
 • Koszty eksploatacji samochodów
 • Jakie przepisy należy stosować do aut nabytych przed 01.01.2019 r.
 • Koszty uzyskania przychodu w przypadku zbycia auta

3. Koszty ponoszone w związku z zatrudnianiem pracowników

 • Koszty kształcenia pracowników
 • Koszty podroży służbowych, czy można zaliczyć ponad limity określone w prawie pracy
 • Koszty ubrań służbowych
 • Koszty imprez integracyjnych
 • Koszty opłacanych za pracowników obowiązkowych składek członkowskich
 • Wynagrodzenie małżonka i małoletnich dzieci – zmiana od 2019 r.
 • Podwyższone kwoty limitów składek na rzecz organizacji zrzeszających pracodawców i przedsiębiorców zaliczanych do kosztów uzyskania przychodów
 • Pozostałe możliwe koszty związane z zatrudnianiem pracowników

4. Kontrola podatkowa

 • Procedura wszczęcia kontroli
 • Terminy kontrolne w zakresie: wszczęcia kontroli, zawieszenia kontroli, trwania kontroli, niezwłoczność w kontroli
 • Osoby uczestniczące w kontroli podatkowej: kontrolowany, upoważniony zastępca, pełnomocnik, świadek, funkcjonariusz publiczny
 • Miejsce przeprowadzania kontroli podatkowej
 • Prawa i obowiązki kontrolowanego
 • Protokół kontroli
 • Czynności sprawdzające
 • Omówienie najnowszych zmian w ustawie ordynacja podatkowa oraz przepisów  wykonawczych dotyczących kontroli podatkowej


Dzień II

PRAWO PRACY

1. Ochrona danych osobowych w zatrudnieniu (rekrutacja i zatrudnianie w praktyce)

 • Jakie dane można przetwarzać przy rekrutacji pracowników, granice wykorzystywania testów psychologicznych
 • Problematyka usuwania danych z rekrutacji
 • Dlaczego rekrutacja cudzoziemców wymaga dłuższego okresu przechowywania danych osobowych.
 • Monitoring wizyjny – prawne aspekty stosowania, cele zakres i sposób wprowadzania monitoringu wizyjnego w zakładzie pracy
 • Inne rodzaje monitoringu – GPS, poczty, czytniki
 • Dlaczego problematyczna jest ewidencja czasu pracy w oparciu o monitoring wizyjny
 • ZFŚS w kontekście ochrony danych osobowych 
 • Obowiązki informacyjne

2. Źródła prawa wewnątrzzakładowego

 • Regulamin pracy
 • Regulamin wynagradzania
 • Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

3. Obowiązki pracodawcy w zakresie zawierania i rozwiązywania umów o pracę

 • Zasady przekształcania umów po upływie 33 miesięcy w umowy o pracę na czas nieokreślony
 • Jak interpretować „obiektywne przesłanki” umów terminowych
 • Przegląd orzecznictwa – powody uzasadniające rozwiązanie umowy
 • Świadectwo pracy i nowe obowiązki w związku ze skróceniem przechowywania akt osobowych 
 • Elektroniczna forma elektroniczna prowadzenia akt osobowych pracowników
 • Omówienie nowego rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej

4. Pracownicy szczególnie chronieni

 • Wiek przedemerytalny
 • Społeczni Inspektorzy pracy i działacze związkowi
 • Ochrona związana z rodzicielstwem
 • Młodociani
 • Dyskryminowani i osoby wspierające dyskryminowanych

5. Zwolnienia od pracy i urlopy wypoczynkowe

 • Zwolnienia od pracy nieodpłatne i z zachowaniem prawa do wynagrodzenia
 • Praktyka obliczania wymiaru urlopu przy różnych etatach
 • Interpretacje Państwowej Inspekcji Pracy
 • Orzecznictwo   

 

PROFIL TRENERÓW

mec. Agnieszka Zalewska

Radca prawny, członek gdańskiej OIRP, absolwenta Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Posiada 10 - letnie doświadczenie w pracy w instytucjach finansowych w obszarach zarządzania ryzykiem operacyjnym i  nadużyć m.in. w zakresie weryfikacji dokumentacji finansowej i podatkowej firm z segmentu SME & Corpo. Specjalizuje się w Complaince,  w tym ochronie danych osobowych oraz zapobieganiu konfliktom interesów. Współpracownik w BRIEF&CASE Kancelaria Radców Prawnych Będźmirowski, Zinkiewicz i Partnerzy z siedzibą w Gdyni, w obszarze prawa podatkowego. Wykładowca, doświadczony trener.

 

dr Ewa Podgórska-Rakiel

Prawnik z ponad 15-to letnim doświadczeniem pracy w dziale prawnym, w tym we współpracy ze związkami zawodowymi. Doktor nauk prawnych. Prowadzi własną działalność doradczo-szkoleniową oraz odpowiada za praktykę prawa pracy w Brief&Case Kancelaria Radców Prawnych z Gdyni. Wykładowca studiów podyplomowych i trener licznych szkoleń. Od kilku lat aktywnie zaangażowana jako członek grup roboczych przy Komisji Europejskiej w kwestie związane z nowelizacjami przepisów unijnych, w szczególności delegowania pracowników.
LinkedIn


CENA SZKOLENIA

 • 720,00 złotych netto (+23%VAT) obejmuje:
  • dwa obiady w dniach 23 i 24 maja
  • poczęstunek w przerwie kawowej
  • materiały szkoleniowe
  • certyfikat udziału w szkoleniu


NOCLEG

Istnieje możliwość rezerwacji noclegu w miejscu szkolenia w promocyjnej cenie dla Uczestnika szkolenia 120,00 złotych netto. Kontakt w sprawie noclegu http://starepolaszki.pl


FORMULARZ ZGŁOSZENIA

   Pobierz

 

 

Inne szkolenia

 

Korzystanie ze strony internetowej www.rakiel.com.pl oznacza akceptację warunków zawartych w Polityka Prywatności. W szczególności dotyczy to akceptacji przetwarzania i przechowywania danych osobowych zebranych za pomocą niniejszej Strony a wykorzystywanych w celach marketingowych i handlowych. Na tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych, profilowania reklam i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www. Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie. W przypadku braku akceptacji na powyższe (i zawarte w 'Polityce prywatności') zapisy, prosimy o niekorzystanie z tej Strony i natychmiastowe jej opuszczenie.Przyjąłem do wiadomości i zgadzam się