Szkolenie Rakiel Premium 23 kwietnia 2019 r.

KARNE PRAWO PRACY I SPOSOBY ROZWIĄZYWANIA KONFLIKTÓW PRACOWNICZYCH

TERMIN
23 kwietnia 2019 r.

CZAS TRWANIA
1 dzień (6,5 godziny)
9:30 - 16:00

MIEJSCE
Centrum Konferencyjno-Rekreacyjne Stare Polaszki 13 na pograniczu Kociewia i Kaszub  |  http://starepolaszki.pl
Nowy obiekt oddany do użytku w marcu 2019 r.

PLAN SZKOLENIA


Część I

KARNE PRAWO PRACY - PRAWNIK

 • Znaczenie wyroku sądu karnego w postępowaniu cywilnym
 • Oczywistość przestępstwa popełnionego przez pracownika oraz możliwości ustalenia stosunku pracy przez sąd karny - art. 52 Kodeksu pracy
 • Przestępstwa przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową - Kodeks karny
 • Niedopełnienie obowiązku zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy
 • Odpowiedzialność karna za naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych w zatrudnieniu
 • Krąg podmiotów, które takie przestępstwo mogą popełnić oraz wskazanie odpowiedzialności
 • Przestępstwa nadużycia zależności w miejscu pracy
 • Państwowa Inspekcja Pracy jako oskarżyciel posiłkowy
 • Konsekwencje nielegalnego zatrudniania cudzoziemców
 • Prawnokarne aspekty strajku
 • Przestępstwa z ustawy o związkach zawodowych
  • Pojęcie
  • Typy
  • Ściganie


Część II

SPOSOBY ROZWIĄZYWANIA KONFLIKTÓW PRACOWNICZYCH - MEDIATOR

Potencjalne strony konfliktów wewnątrzorganizacyjnych

 • Pracownik vs. pracodawca
 • Pracodawca vs. związek zawodowy i inne przedstawicielstwa pracownicze
 • Pracodawca vs. społeczny inspektor pracy

Ustalenie podłoża konfliktu

 • Proces sądowy
 • Przestępstwa przeciwko pracownikowi
 • Kradzież i działanie na szkodę pracodawcy
 • Akcje protestacyjne
 • Spory zbiorowe

Organizacja pracy jako narzędzie przeciwdziałania konfliktom 

 • Proces mediacji wewnątrzorgnizacyjnej - zasady, przebieg, rola i zadania mediatora
 • Zastosowanie mediacji w środowisku pracy - wskazania i przeciwwskazania 
 • Style zarządzania pracownikami i ich wpływ na zachowania pracowników
 • Etyka biznesu
 • Znaczenie compliance dla "spokoju" wewnątrzorganizacyjnego

 

PROFIL TRENERÓW

prof. Krzysztof Woźniewski

Kierownik Katedry Prawa Karnego Procesowego i Kryminalistyki Uniwersytetu Gdańskiego, którego zakres zainteresowań obejmuje prawo karne procesowe, w szczególności prawo dowodowe oraz kwestie związane z czynnościami procesowymi. Ponadto, prof. Krzysztof Woźniewski specjalizuje się w postępowaniu karnym skarbowym, oraz postępowaniu w sprawach o wykroczenia. Zawodowo związany również z prawem pracy. Ekspert z wieloletnim doświadczeniem, autor kilkuset artykułów i książek. Znakomity wykładowca, który w szczególnie interesujący sposób przekazuje wiedzę Uczestnikom szkolenia.

dr Dorota Majewicz

Mediator w zakresie prawa cywilnego, gospodarczego oraz prawa pracy z uwzględnieniem mediacji transgranicznych. Koordynator ds. współpracy z sądami i innymi podmiotami przy Sądzie Okręgowym w Gdańsku. Doktor nauk humanistycznych, adiunkt w Instytucie Anglistyki i Amerykanistyki Uniwersytetu Gdańskiego. Absolwentka Studiów Podyplomowych Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych na Wydziale Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Ukończyła szkolenie "Mediacje w stosunkach pracy" pod patronatem MRPiPS. Doświadczony mediator i trener.
LinkedIn


CENA SZKOLENIA

 • 520,00 złotych netto (+23%VAT) obejmuje:
  • obiad
  • poczęstunek w przerwie kawowej
  • materiały szkoleniowe
  • certyfikat udziału w szkoleniu


NOCLEG

Istnieje możliwość rezerwacji noclegu w miejscu szkolenia w promocyjnej cenie dla Uczestnika szkolenia 120,00 złotych netto. Kontakt w sprawie noclegu http://starepolaszki.pl
 

FORMULARZ ZGŁOSZENIA

   Pobierz

 

 

Inne szkolenia

 

Korzystanie ze strony internetowej www.rakiel.com.pl oznacza akceptację warunków zawartych w Polityka Prywatności. W szczególności dotyczy to akceptacji przetwarzania i przechowywania danych osobowych zebranych za pomocą niniejszej Strony a wykorzystywanych w celach marketingowych i handlowych. Na tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych, profilowania reklam i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www. Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie. W przypadku braku akceptacji na powyższe (i zawarte w 'Polityce prywatności') zapisy, prosimy o niekorzystanie z tej Strony i natychmiastowe jej opuszczenie.Przyjąłem do wiadomości i zgadzam się