Blog Kadrowy

2020-12-14

W jaki sposób można zdyscyplinować pracownika, który codziennie spóźnia się do pracy?

Kategoria:   kategoria 1

Codzienne spóźnianie się do pracy nie jest czymś normalnym. Jeżeli próba zwrócenia uwagi pracownikowi uznawana jest za mobbing lub dyskryminację można dyscyplinować pracownika nakładając kary porządkowe za spóźnienia. Zgodnie z art. 108 § 1 Kodeksu pracy za nieprzestrzeganie przez pracownika ustalonej organizacji i porządku w procesie pracy, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych, a także przyjętego sposobu potwierdzania przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy, pracodawca może stosować: 1) karę upomnienia oraz 2) karę nagany.

 

  • CZY WIESZ? 

Spóźnienie do pracy jest naruszeniem obowiązków pracowniczych, a zatem może skutkować zastosowaniem kary porządkowej.

 

  • OBOWIĄZEK PRACOWNICZY A SPÓŹNIENIA

Na początek należy wspomnieć o podstawowych obowiązkach pracownika. Są to obowiązki określone w umowie o pracę, przestrzeganie regulaminu pracy oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Ponadto dbanie o dobro zakładu, nieujawnianie informacji poufnych, usprawiedliwianie i zgłaszanie nieobecności oraz przestrzeganie czasu pracy. Nas interesuje szczególne element przestrzegania czasu pracy, a więc elementu organizacji i porządku w procesie pracy.  

Codzienne bądź regularne spóźnianie się pracowników do pracy zdarzają się u wielu pracodawców. Gdy pracodawca zwraca się do mnie z pytaniem czy można coś z tym zrobić, chcę wiedzieć jakie podejście do spóźnień mają sami pracownicy u tego pracodawcy. W wielu przypadkach słyszę, że spóźnienia są uznawane przez pracowników za normalne?! Na pytanie czemu się Pan spóźnił pracodawca słyszy: "... bo wszyscy się spóźniają", "zaspałem", "tramwaj mi uciekł" itp. W pewien sposób zapewne sam pracodawca przyczynił się do tego, że spóźnienie jest "normalne" przez milczącą akceptację. Niewątpliwie problem pojawia się wówczas, gdy spóźnienia zaczynają dezorganizować organizację pracy. Właśnie w takich przypadkach nasuwa się pytanie jak można zdyscyplinować pracowników. Rozwiązanie umowy to ostateczność. Zresztą warto pamiętać, że wpisując jako uzasadnienie wypowiedzenia umowy o pracę przyczynę "częste spóźnienia" powinniśmy uzupełnić taką przyczynę o konkretne daty i godziny spóźnień. Naruszenie obowiązku punktualnego stawiania się do pracy, który byłby podstawą ewentualnego wypowiedzenia umowy, należy dokumentować przez nakładanie kar porządkowych za spóźnienia. Pracodawca ma słabszą pozycję, gdy w sądzie próbuje dowodzić, że pracownik często się spóźniał i dlatego został zwolniony, a w aktach osobowych tego pracownika brak kar porządkowych za spóźnienia.   

 

  • PAMIĘTAJ

Zastosowanie kary upomnienia i nagany jest uzasadnione w razie zawinionego przez pracownika nieprzestrzegania ustalonej organizacji i porządku w procesie pracy, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych, a także przyjętego sposobu potwierdzania przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy. 

Kara porządkowa dzieli się na niemajątkową, która może być stosowana przez pracodawcę w razie każdego przewinienia porządkowego w formie nagany lub upomnienia, oraz karę majątkową, która będąc karą pieniężną może być zastosowana jedynie w sytuacji nieprzestrzegania przepisów bhp lub przeciwpożarowych, opuszczenie pracy bez usprawiedliwienia oraz w przypadku nietrzeźwości i spożywanie alkoholu w pracy. Przy spóźnianiu się pracownika do pracy bierzemy pod uwagę karę niemajątkową z art. 108 Kodeksu Pracy. Kara pieniężna nie może być w tym wypadku zastosowana. W moim przekonaniu już wymierzenie najmniej dotkliwej kary upomnienia najczęściej przyniesie oczekiwany skutek w postaci zdyscyplinowania pracownika.

Pracodawco!

  • Nie musisz tolerować spóźnień.
  • Kodeks pracy daje narzędzia dyscyplinujące w postaci kary upomnienia lub nagany. 

 

ar

 

SKOMENTUJ
 

Korzystanie ze strony internetowej www.rakiel.com.pl oznacza akceptację warunków zawartych w Polityka Prywatności. W szczególności dotyczy to akceptacji przetwarzania i przechowywania danych osobowych zebranych za pomocą niniejszej Strony a wykorzystywanych w celach marketingowych i handlowych. Na tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych, profilowania reklam i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www. Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie. W przypadku braku akceptacji na powyższe (i zawarte w 'Polityce prywatności') zapisy, prosimy o niekorzystanie z tej Strony i natychmiastowe jej opuszczenie.Przyjąłem do wiadomości i zgadzam się