Związki zawodowe

Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych określa kompleksowo zasady związane z działalnością związków zawodowych. W zakładach pracy tworzone są zakładowe i międzyzakładowe organizacje związkowe, których może być wiele w jednym podmiocie, dlatego znajomość przepisów związkowych i to zarówno krajowych jak i standardów Międzynarodowej Organizacji Pracy, ma podstawowe znaczenie dla prawidłowej współpracy ze związkami zawodowymi.  

Nowelizacja
Z dniem 1 stycznia 2019 r. wchodzą w życie nowe, nazywane rewolucyjnymi przepisy, które rozszerzają prawo koalicji związkowej na osoby świadczące pracę na podstawie umów prawa cywilnego, samozatrudnionych, a nawet osoby świadczące pracę bez wynagrodzenia np. wolontariuszy. W związku z tym zmiana jest obszerna bowiem obejmuje ustawę całościowo dostosowując jej przepisy do uprawnień osób nie będących pracownikami.

Obowiązujące do tej pory przepisy nie uwzględniały standardów Międzynarodowej Organizacji Pracy, które wprost zezwalały na zrzeszanie się w związkach zawodowych i tworzenie nowych organizacji osobom świadczącym prace również na innych podstawach prawnych niż stosunek pracy. Krajowy ustawodawca przez wiele lat nie realizował standardów międzynarodowych i dopiero nowelizacja z 2018 r., która wejdzie w życie w dniu 1 stycznia zmieni w sposób zasadniczy uprawnienia związków zawodowych.     

Etapy nowelizacji:

  • 2011 r. NSZZ „Solidarność” wysyła skargę do Komitetu Wolności Związkowych Międzynarodowej Organizacji Pracy
  • 2012 r. Komitet Wolności Związkowych wydaje rekomendacje w związku ze skargą NSZZ „Solidarność” potwierdzające, że Polska musi rozszerzyć prawo koalicji związkowej na osoby mające umowy prawa cywilnego i samozatrudnionych (Konwencja nr 87 MOP) oraz objąć ochroną działaczy związkowych świadczących pracę na innej podstawie prawnej niż stosunek pracy (Konwencja nr 135 MOP)   
  • 2014 r. Międzynarodowa Organizacja Pracy udziela Polsce pomocy technicznej, której celem jest analiza ustawodawstwa krajowego pod kątem zgodności ze standardami MOP oraz zaproponowanie możliwych rozwiązań legislacyjnych       
  • 2015 r. wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 2 czerwca (K 1/13), który potwierdza wydane w 2012 r. rekomendacje Międzynarodowej Organizacji Pracy
  • 2018 r. uchwalenie ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o związkach zawodowych oraz niektórych innych ustaw
  • 1 stycznia 2019 r. wejście w życie znowelizowanych przepisów ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych   

Oferuję Państwu kompleksową usługę szkoleniową w temacie przepisów związkowych. Specjalizuje się w tematyce związkowej od kilkunastu lat. Na  zlecenie NSZZ „Solidarność” napisałam w 2011 r. skargę do Komitetu Wolności Związkowych Międzynarodowej Organizacji Pracy, leżącą u podstaw nowelizacji z 2019 r.
Treść skargi i rekomendacje MOP dla Polski nakazujące zmianę przepisów dostępne są tu

 

 

Korzystanie ze strony internetowej www.rakiel.com.pl oznacza akceptację warunków zawartych w Polityka Prywatności. W szczególności dotyczy to akceptacji przetwarzania i przechowywania danych osobowych zebranych za pomocą niniejszej Strony a wykorzystywanych w celach marketingowych i handlowych. Na tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych, profilowania reklam i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www. Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie. W przypadku braku akceptacji na powyższe (i zawarte w 'Polityce prywatności') zapisy, prosimy o niekorzystanie z tej Strony i natychmiastowe jej opuszczenie.Przyjąłem do wiadomości i zgadzam się