Związki zawodowe – nowelizacja 2019

 

Prawo tworzenia i wstępowania do związków zawodowych od dnia 1 stycznia 2019 r. przysługuje osobom wykonującym pracę zarobkową. Zgodnie ze znowelizowanymi przepisami ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych osobą wykonującą pracę zarobkową jest pracownik lub osoba świadcząca pracę za wynagrodzeniem na innej podstawie niż stosunek pracy, jeżeli nie zatrudnia do tego rodzaju pracy innych osób, niezależnie od podstawy zatrudnienia, oraz ma takie prawa i interesy związane z wykonywaniem pracy, które mogą być reprezentowane i bronione przez związek zawodowy.

 

Zakres szkolenia:

 1. Różnice w zakresie podmiotowym prawa koalicji związkowej przed i po nowelizacji
 2. Prawo koalicji „osób wykonujących pracę zarobkową”, w tym zleceniobiorców, samozatrudnionych, wykonawców umów o dzieło
 3. Różnice w nowej terminologii przyjętej na potrzeby tylko ustawy o związkach zawodowych: „pracownik” a „osoba wykonująca pracę zarobkową”, „pracodawca” a  „pracodawca w rozumieniu art. 3 Kodeksu pracy”. W których przypadkach pozostawanie w stosunku pracy ma znaczenie dla uprawnień związkowych
 4. Na jakich zasadach wstępować będą do polskich związków zawodowych cudzoziemcy z umowami zlecenia, a na jakich zasadach zrzeszać będą się pracownicy tymczasowi pozostający w zatrudnieniu cywilnoprawnym?
 5. Jaki sąd będzie rozstrzygał sprawy dotyczące spraw związanych z działalnością związkową członków zakładowej organizacji związkowej, którzy maja umowy cywilnoprawne?
 6. Nowe wyższe kryteria reprezentatywności organizacji związkowych. Które organizacje związkowe stracą po dniu 1 stycznia reprezentatywność i jakie będą tego konsekwencje w praktyce?
 7. Reprezentatywność zakładowych i międzyzakładowych organizacji związkowych – sposób liczenia
 8. Weryfikacja liczebności związku zawodowego na nowych zasadach przez sąd.
 9. Konsekwencje dla organizacji związkowej nieprzedstawienia informacji o liczbie członków lub jej zawyżanie
 10. Nowe przepisy karne za zawyżanie liczby członków związku zawodowego 
 11. Wielość związków zawodowych w zakładzie. Nowy zakaz dla organizacji zakładowych podwójnego liczenia członków i obowiązek wskazywania wspólnej reprezentacji zakładowych struktur związkowych. Pozytywne konsekwencje dla pracodawcy    
 12. Ochrona danych członków związku zawodowego przed sądem pracy i w relacji z pracodawcą – RODO w związku zawodowym
 13. Zmiana w odprowadzaniu składki związkowej
 14. Na jakich zasadach zleceniobiorca skorzysta z czynności doraźnej i czy w związku z tym jego umowa przedłuża się o czas zwolnienia od pracy?  
 15. Nowe rozporządzenia do ustawy o związkach zawodowych w zakresie trybu udzielania zwolnień od pracy i urlopów bezpłatnych działaczy związkowym
 16. Nowość - możliwość określania limitów czasu zwolnień od pracy dla „osób wykonujących pracę zarobkową” w Układzie Zbiorowym Pracy
 17. Urlopy bezpłatne działaczy związkowych i etaty związkowe w zakładzie pracy
 18. Współpraca ze związkiem zawodowym na poziomie zakładowym
  • Układ zbiorowy pracy
  • Regulamin wynagradzania
  • Regulamin pracy
  • Porozumienie o współpracy ze związkiem zawodowym
 19. Czy w sprawach regulaminów wewnątrzzakładowych należy uzgadniać stanowisko ze wszystkimi organizacjami związkowymi, czy tylko z reprezentatywnymi i  co w sytuacji gdy w zakładzie jest tylko jedna organizacja związkowa?
 20. Ochrona działaczy związkowych mających umowy prawa cywilnego.
 21. Jak i według jakich kryteriów określić liczbę osób chronionych w organizacji związkowej?
 22. Nowe terminy na wyrażenie zgody przez organizację związkową na wypowiedzenie i rozwiązanie umowy z chronionym działaczem. Ważne konsekwencje „milczenia” organizacji związkowej czyli braku wyraźnego stanowiska w ustawowym terminie
 23. Dostęp związku zawodowego do informacji dotyczącej zakładu pracy, a ochrona interesu pracodawcy
 24. Pomieszczenia zakładowej organizacji związkowej 
 25. Monitoring wizyjny pomieszczeń zakładowej organizacji związkowej
 26. Czy jest dopuszczalny monitoring poczty elektronicznej członków związku zawodowego prowadzonej na służbowej poczcie pracodawcy?
 27. Przedmiot i strony zakładowego sporu zbiorowego
  • Dane osobowe jakich organizacja może zgodnie z przepisami żądać od pracodawcy w związku z przeprowadzaniem referendum strajkowego
  •  Najnowsze orzecznictwo sądów cywilnych w przedmiocie zakazu prowadzenia akcji strajkowej
 28. Orzecznictwo
 29. Standardy Międzynarodowej Organizacji Pracy w zakresie wolności związkowych

 

Wykładowca: dr Ewa Podgórska-Rakiel

 

Korzystanie ze strony internetowej www.rakiel.com.pl oznacza akceptację warunków zawartych w Polityka Prywatności. W szczególności dotyczy to akceptacji przetwarzania i przechowywania danych osobowych zebranych za pomocą niniejszej Strony a wykorzystywanych w celach marketingowych i handlowych. Na tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych, profilowania reklam i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www. Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie. W przypadku braku akceptacji na powyższe (i zawarte w 'Polityce prywatności') zapisy, prosimy o niekorzystanie z tej Strony i natychmiastowe jej opuszczenie.Przyjąłem do wiadomości i zgadzam się