Współpraca ze związkami zawodowymi - warsztat

WSPÓŁPRACA ZE ZWIĄZKAMI ZAWODOWYMI - WARSZTAT


TERMIN
29 kwietnia 2021 r.

CZAS TRWANIA
1 dzień (4 godziny szkoleniowych po 60 minut)
9:00 - 13:00

MIEJSCE
Szkolenie online

TRENER

dr Ewa Podgórska-Rakiel

 • Radca prawny
 • Specjalizacja z prawie pracy od 2003 r.  

CENA SZKOLENIA ZA OSOBĘ

 • 280,00 złotych netto (+23%VAT) 
  • materiały oraz informacje o płatności i fakturach VAT wysłane zostaną na podany adres e-mail

PLAN SZKOLENIA


Część I
PRAKTYCZNE KONSEKWENCJE ZMIANY PRZEPISÓW USTAWY O ZWIĄZKACH ZAWODOWYCH

Prawo do zrzeszania się w związkach zawodowych wszystkich „osób wykonujących pracę zarobkową”, w tym zleceniobiorców, samozatrudnionych, wykonawców umów o dzieło uległo zasadniczym zmianom po 1 stycznia 2019 r. Na szkoleniu omówione zostaną najczęściej wskazaywane problemy w stosowaniu znowelizowanych przepisów.   

 • Różnice w nowej terminologii przyjętej na potrzeby ustawy o związkach zawodowych: „pracownik” a „osoba wykonująca pracę zarobkową”, „pracodawca” a  „pracodawca w rozumieniu art. 3 Kodeksu pracy”.
 • Zasady wstępowania do polskich związków zawodowych cudzoziemców i pracowników tymczasowych pozostający w zatrudnieniu cywilnoprawnym
 • Sąd właściwy dla rozstrzygania sprawy dotyczące spraw związanych z działalnością związkową członków zakładowej organizacji związkowej, którzy maja umowy cywilnoprawne

Reprezentatywność związkowa na nowych zasadach

 • Konsekwencje wyższych kryteriów reprezentatywności organizacji związkowych
 • Sposób liczenia reprezentatywności zakładowych i międzyzakładowych organizacji związkowych
 • Sądowa weryfikacja liczebności związku zawodowego - nowy instrument sprawdzania związku przez pracodawcę
 • Konsekwencje prawne dla organizacji związkowej nieprzedstawienia informacji o liczbie członków
 • Nowe przepisy karne za zawyżanie liczby członków związku zawodowego 

Wielość związków zawodowych w zakładzie

 • Podwójne liczenie członków
 • Obowiązek wskazywania wspólnej reprezentacji do negocjacji    

Ochrona danych członków związku zawodowego przed sądem pracy i w relacji z pracodawcą

 • RODO przy współpracy ze związkiem zawodowym
 • Lista imienna związkowców
 • Potrącanie składek przez pracodawcę

Urlopy związkowe i zwolnienia od pracy działaczy związkowych

 • Jak udzielić zwolnienia od pracy zleceniobiorcy, a jak pracownikowi  
 • Na jakich zasadach zleceniobiorca skorzysta z czynności doraźnej i czy w związku z tym jego umowa przedłuża się o czas zwolnienia od pracy
 • Nowe rozporządzenia do ustawy o związkach zawodowych w zakresie trybu udzielania zwolnień od pracy i urlopów bezpłatnych działaczy związkowym
 • Limity czasu zwolnień od pracy dla „osób wykonujących pracę zarobkową” w Układzie Zbiorowym Pracy
 • Etaty związkowe, jak okreslać ich liczbę

 

Część II
PRAWIDŁOWA KOMUNIKACJA ZE ZWIĄZKIEM ZAWODOWYM

Współpraca ze związkiem zawodowym na poziomie zakładowym

 • Układ zbiorowy pracy
 • Regulamin wynagradzania
 • Regulamin pracy
 • ZFŚS
 • Porozumienie o współpracy ze związkiem zawodowym
 • Uzgadnianie stanowiska z organizacjami związkowymi, czy reprezentatywność ma znaczenie
 • PKZP

Ochrona działaczy związkowych

 • Ochrona związkowców mających umowy prawa cywilnego
 • Jak i według jakich kryteriów określić liczbę osób chronionych w organizacji związkowej?
 • Nowe terminy na wyrażenie zgody przez organizację związkową na wypowiedzenie i rozwiązanie umowy z chronionym działaczem.
 • Konsekwencje „milczenia” organizacji związkowej czyli braku wyraźnego stanowiska w ustawowym terminie

Dostęp związku zawodowego do informacji dotyczącej zakładu pracy

 • Ochrona interesu pracodawcy

Pomieszczenia zakładowej organizacji związkowej 

 • Udostępnianie pomieszcenia
 • Wyposarzenie pokoju związkowego
 • Monitoring wizyjny pomieszczeń zakładowej organizacji związkowej

 

REJESTRACJA

   Formularz rejestracyjny

 

 

 

Korzystanie ze strony internetowej www.rakiel.com.pl oznacza akceptację warunków zawartych w Polityka Prywatności. W szczególności dotyczy to akceptacji przetwarzania i przechowywania danych osobowych zebranych za pomocą niniejszej Strony a wykorzystywanych w celach marketingowych i handlowych. Na tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych, profilowania reklam i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www. Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie. W przypadku braku akceptacji na powyższe (i zawarte w 'Polityce prywatności') zapisy, prosimy o niekorzystanie z tej Strony i natychmiastowe jej opuszczenie.Przyjąłem do wiadomości i zgadzam się