O Mnie

 

dr Ewa Podgórska-Rakiel

Ewa Podgórska-Rakiel Prawo pracy doradztwo i szkolenia to działalność, która powstała po wielu latach specjalizacji w prawie pracy, ponieważ tą dziedziną zajmuję się od 2003 r. Obecnie odpowiadam za praktykę prawa pracy w Brief&Case Kancelaria Radców Prawnych Będźmirowski, Zinkiewicz i Partnerzy. W 2014 r. uzyskałam stopień naukowy doktora nauk prawnych, jestem prawnikiem i absolwentką filologii angielskiej.

W obszarze prowadzonej działalności współpracuję z uznanymi ekspertami z zakresu prawa pracy, postępowania karnego, prawa autorskiego i prasowego, prawa podatkowego oraz własności intelektualnej aby zapewnić Państwu jak najszerszą ofertę doradztwa i szkoleń, które prowadzone są w języku polskim i angielskim. Dokumenty wewnątrzzakładowe, które nasz Zespół może dla Państwa opracować lub dokonać audytu ich zgodności z obowiązującym prawem obejmują m.in.: umowy, porozumienia, regulaminy pracy, wynagradzania, ZFŚS, zakładowe układy zbiorowe pracy, politykę antymobbingową, procedurę ochrony danych osobowych oraz zasady stosowania monitoringu wizyjnego w zakładzie pracy.  

W obszarze mojego zainteresowania pozostaje także unijne prawo pracy. Z sukcesem przygotowałam skargę do Komisji Europejskiej (nr CHAP(2012)02800) na podstawie której w 2013 r. Komisja wszczęła wobec Polski oficjalne postępowanie w sprawie niewłaściwej implementacji dyrektywy 99/70/WE dotyczącej umów na czas określony. Zmiana Kodeksu pracy w powyższym zakresie obowiązuje od dnia 22 lutego 2016 r., a efekt nowelizacji to przekształcenie po upływie 33 miesięcy w listopadzie 2018 r., tysięcy umów o pracę zawartych na czas określony w umowy na czas nieokreślony. Na poziomie unijnym jestem również zaangażowana w prace związane z delegowaniem pracowników. Uczestniczę w organizowanych przez Komisję Europejską posiedzeniach Komitetu Ekspertów ds. Delegowania Pracowników oraz jestem członkiem Podgrupy Roboczej ds. Wdrażania Dyrektywy 2018/957/EU - nowelizującej dyrektywę dotyczącą delegowania pracowników.   

Ważnym obszarem mojej specjalizacji jest zbiorowe prawo pracy, które interpretuję zgodnie ze standardami Międzynarodowej Organizacji Pracy. MOP to organizacja międzynarodowa z dialogiem trójstronnym jako motywem przewodnim działalności od czasu powstania MOP w 1919 r. Byłam uczestnikiem wielu szkoleń organizowanych w Turynie i Dublinie przez Międzynarodową Organizację Pracy, a w latach 2017 i 2018 roku jako członek Komitetu Standardów i Zaleceń uczestniczyłam w corocznych Sesjach Międzynarodowej Konferencji Pracy w Genewie. Komitet Standardów i Zaleceń bierze udział we wstępnym badaniu skarg na rządy Państw Członkowskich w zakresie naruszeń Konwencji MOP. Z racji doświadczeń zawodowych specjalizuję się w procedurze skargowej MOP. Jedna z przygotowanych skarg (sprawa nr 2888, GB.313/INS/9, Genewa 15-30 marca 2012) dotyczyła ograniczeń wolności koalicji związkowej i zakresu ochrony działaczy związkowych zawartych w ustawie o związkach zawodowych. Wydane na jej podstawie rekomendacje nakazały Polsce zmianę przepisów poprzez rozszerzenie prawa do zrzeszania się na osoby mające umowy prawa cywilnego i osoby samozatrudnione, co potwierdził Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 2015 r. (sprawa K 1/13). Zmiany do ustawy o związkach zawodowych weszły w życie w dniu 1 stycznia 2019 r.  

 

Współpracuję jako stały autor z Wydawnictwem Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. oraz Monitorem Prawa Pracy i Ubezpieczeń Wydawnictwa INFOR. Jestem wykładowcą Studiów Podyplomowych Prawo Pracy i Polityka Społeczna - Kadry i Płace Uczelni Łazarskiego w Warszawie i członkiem Polskiego Stowarzyszenia HR.

 

Polecane

 

Korzystanie ze strony internetowej www.rakiel.com.pl oznacza akceptację warunków zawartych w Polityka Prywatności. W szczególności dotyczy to akceptacji przetwarzania i przechowywania danych osobowych zebranych za pomocą niniejszej Strony a wykorzystywanych w celach marketingowych i handlowych. Na tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych, profilowania reklam i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www. Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie. W przypadku braku akceptacji na powyższe (i zawarte w 'Polityce prywatności') zapisy, prosimy o niekorzystanie z tej Strony i natychmiastowe jej opuszczenie.Przyjąłem do wiadomości i zgadzam się