Privacy Policy

 

Polityka prywatności

 1. Od dnia 25 maja 2018 r. obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.) dalej zwane RODO. W związku z tym proszę zapoznać się z poniższą informują.
 2. W związku z odwiedzaniem naszego serwisu internetowego przetwarzamy Twój adres IP oraz pliki cookies. Twoje imię i adres e-mail, ewentualnie inne dane osobowe wpisywane do formularza kontaktowego podajesz dobrowolnie i za swoją zgodą w celu umożliwienia kontaktu. Jeżeli dane te pozwalają zidentyfikować Twoją tożsamość wówczas będą traktowane jak dane osobowe.
 3. Dane osobowe to wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej ("osobie, której dane dotyczą"); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej (art. 4 pkt 1 RODO).
 4. Przetwarzanie to operacje lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie (art. 4 pkt 2 RODO).
 5. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ewa Podgórska-Rakiel Prawo pracy doradztwo i szkolenia z siedzibą w Gdańsku, ul. Borska 9/2, 80-298 Gdańsk,, zwana dalej Administratorem. Kontakt z Administratorem przez formularz kontaktowy zamieszczony na stronie www.rakiel.com.pl
 6. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w związku z obsługą serwisu internetowego w tym zapytań i komentarzy przesyłanych przez formularz kontaktowy lub w związku z odwiedzinami serwisu internetowego. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a), b), c).
 7. Odbiorą Pani/Pana danych będzie jedynie Administrator, który nie udostępnia danych innym podmiotom gospodarczym i osobom fizycznym, ani nie przekazuje danych do państw trzecich.
 8. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celów.   
 9. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu:
  • prawo dostępu do treści danych,
  • prawo do sprostowania danych,
  • prawo do usunięcia danych oraz prawo do ograniczenia przetwarzania danych.
 10. W każdym czasie przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.   

 

 

Korzystanie ze strony internetowej www.rakiel.com.pl oznacza akceptację warunków zawartych w polityce prywatności. W szczególności dotyczy to akceptacji przetwarzania i przechowywania danych osobowych zebranych za pomocą niniejszej Strony a wykorzystywanych w celach marketingowych i handlowych. Na tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych, profilowania reklam i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www. Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie. W przypadku braku akceptacji na powyższe (i zawarte w 'Polityce prywatności') zapisy, prosimy o niekorzystanie z tej Strony i natychmiastowe jej opuszczenie.Przyjąłem do wiadomości i zgadzam się