Blog Kadrowy

2018-11-21

Czy od 22 listopada 2018 r. umowy na czas określony przekształcą się w stałe?

Kategoria:   kategoria 1

Tak, ta ważna zmiana ma bezpośredni związek ze skargą złożoną na Polskę kilka lat temu do Komisji Europejskiej. Pracodawca zatrudniający pracownika na podstawie umowy o pracę na czas określony co najmniej od 22 lutego 2016 r., kontynuując zatrudnienie po dniu 22 listopada 2018 r. będzie już zatrudniał daną osobę z mocy prawa na czas nieokreślony.

Bezpośrednim powodem takiej zmiany było stwierdzenie niezgodności naszego ustawodawstwa z prawem europejskim na skutek skargi do Komisji Europejskiej, którą napisałam na zlecenie jednego z największych związków zawodowych.

Treść skargi  dostępna jest tu.

W związku ze skargą w październiku 2013 r. Komisja Europejska skierowała do Polski wezwanie do usunięcia uchybień nr 2013/4161, które dotyczyło nieprawidłowego wdrożenia unijnych regulacji zapobiegających nadużywaniu zatrudnienia terminowego (art. 5 dyrektywy 99/70). Postępowanie przeciwko Polsce wszczęte przez Komisję Europejską doprowadziło do nowelizacji przepisów (nowelizacja kp z 25 czerwca 2015 r., Dz.U. poz. 1220), które w dniu 22 listopada 2018 r. wchodzą w ostateczny etap realizacji

Zgodnie z brzmieniem art. 25(1) § 1 kp, okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony, a także łączny okres zatrudnienia na podstawie umów o pracę na czas określony zawieranych między tymi samymi stronami stosunku pracy, nie może przekraczać 33 miesięcy, a łączna liczba tych umów nie może przekraczać trzech. W świetle § 2 uzgodnienie między stronami w trakcie trwania umowy o pracę na czas określony dłuższego okresu wykonywania pracy na podstawie tej umowy uważa się za zawarcie, od dnia następującego po dniu, w którym miało nastąpić jej rozwiązanie, nowej umowy o pracę na czas określony w rozumieniu § 1. Natomiast na gruncie § 3 jeżeli okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę jest dłuższy, lub jeżeli liczba zawartych umów jest większa niż wskazane w tym przepisie, uważa się, że pracownik, odpowiednio od dnia następującego po upływie wskazanych okresów, jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony.

Ważne

  • łączny maksymalny okres trwania umowy na czas określony wynosi 33 miesiące, - po raz pierwszy termin ten upływa w dniu 21 listopada 2018 r.
  • wraz z trzymiesięczną umową na okres próbny zatrudnienie terminowe może zatem trwać łącznie 36 miesięcy (3 lata),
  • maksymalna dopuszczalna liczba umów na czas określony wynosi 3.
SKOMENTUJ
 

Korzystanie ze strony internetowej www.rakiel.com.pl oznacza akceptację warunków zawartych w Polityka Prywatności. W szczególności dotyczy to akceptacji przetwarzania i przechowywania danych osobowych zebranych za pomocą niniejszej Strony a wykorzystywanych w celach marketingowych i handlowych. Na tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych, profilowania reklam i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www. Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie. W przypadku braku akceptacji na powyższe (i zawarte w 'Polityce prywatności') zapisy, prosimy o niekorzystanie z tej Strony i natychmiastowe jej opuszczenie.Przyjąłem do wiadomości i zgadzam się