Blog Kadrowy

2021-05-31

Czy PESEL dla cudzoziemca jest obowiązkowym identyfikatorem podatkowym?

Kategoria:   kategoria 1

 

W sytuacji, gdy cudzoziemiec nie posługiwał się numerem PESEL, ponieważ go nie posiadał pracodawca wpisywał w celu rozliczeń podatkowych np. 111111111. Od dnia 1 czerwca 2021 r. to już nie wystarczy. Zmianie uległy przepisy ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 170). Od dnia 1 czerwca PESEL dla cudzoziemca jest obowiązkowy co wynika z art. 3 komentowanej ustawy. PESEL dla cudzoziemca jest w obecnym stanie prawnym obowiązkowym identyfikatorem podatkowym. 

Jak uzyskać numer PESEL?

Co do zasady numer PESEL jest nadawany z urzędu jak stanowi art. 16. ust. 1 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 510). Jednakże zatrudniani w Polsce cudzoziemcy nieposiadający numeru PESEL powinni złożyć wniosek o jego nadanie. Organem właściwym do przyjęcia wniosku od cudzoziemca jest organ gminy właściwy do zameldowania na pobyt stały albo na pobyt czasowy, a w przypadku braku miejsca zameldowania na pobyt stały albo na pobyt czasowy, organ gminy właściwy dla siedziby pracodawcy. W razie niemożności ustalenia właściwego organu gminy - organ gminy właściwy dla dzielnicy Śródmieście miasta stołecznego Warszawy.

SKOMENTUJ
 

Korzystanie ze strony internetowej www.rakiel.com.pl oznacza akceptację warunków zawartych w Polityka Prywatności. W szczególności dotyczy to akceptacji przetwarzania i przechowywania danych osobowych zebranych za pomocą niniejszej Strony a wykorzystywanych w celach marketingowych i handlowych. Na tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych, profilowania reklam i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www. Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie. W przypadku braku akceptacji na powyższe (i zawarte w 'Polityce prywatności') zapisy, prosimy o niekorzystanie z tej Strony i natychmiastowe jej opuszczenie.Przyjąłem do wiadomości i zgadzam się