Blog Kadrowy

2020-04-23

Czy Rada Pracowników może podpisać porozumienie kryzysowe w związku z COVID-19?

Kategoria:   kategoria 1

Pracodawcy i Rady Pracowników korzystają z mojej pomocy prawnej przy zawieraniu porozumień kryzysowych w związku z COVID-19. Osobiście nie mam wątpliwości, że Rady są do tego uprawnione na podstawie art. 15g ust. 11 pkt 4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374 z późn. zm.).  

SŁOWO KLUCZ - INNE CELE PRZEWIDZIANE W PRZEPISACH PRAWA PRACY

Rada Pracowników jest:

  • przedstawicielstwem wybranym w sposób demokratyczny w wyborach,
  • przez pracowników,
  • na okres pełnienia roli przedstawicielskiej w dłuższym okresie czasu 4 lat, a więc jej mandat obejmuje okres ogłoszonego stanu epidemii,
  • przedstawicielstwem wybranym dla innych celów przewidzianych w przepisach prawa pracy.

 

PRZEPIS

Art. 15g ust. 11 pkt 4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374 z późn. zm.).

Warunki i tryb wykonywania pracy w okresie przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy ustala się w porozumieniu. Porozumienie zawiera pracodawca oraz przedstawiciele pracowników, wyłonieni w trybie przyjętym u danego pracodawcy - jeżeli u pracodawcy nie działa zakładowa organizacja związkowa. Co szczególnie ważne w tym przypadku, gdy zachodzą trudności w przeprowadzeniu wyborów przedstawicieli pracowników z powodu COVID-19, w szczególności wywołanych nieobecnością pracowników, trwającym przestojem lub wykonywaniem przez część pracowników pracy zdalnej, porozumienie to może być zawarte z przedstawicielami pracowników wybranymi przez pracowników uprzednio dla innych celów przewidzianych w przepisach prawa pracy.
 

Rada pracowników z całą pewnością jest wybrana w sposób demokratyczny w trybie zgodnym z ustawą, co więcej wybrana jest dokładnie do „innych celów przewidzianych w prawie pracy”. Zwróćmy uwagę, że w myśl art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 7 kwietnia 2006 r. o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji (Dz. U. Nr 79, poz. 550 z późn. zm.)  rada pełni funkcje informacyjno-konsultacyjne, a więc jej cele są "inne" niż zawieranie porozumień zbrorowych. Pracodawca przekazuje radzie pracowników informacje dotyczące:

1) działalności i sytuacji ekonomicznej pracodawcy oraz przewidywanych w tym zakresie zmian;

2) stanu, struktury i przewidywanych zmian zatrudnienia oraz działań mających na celu utrzymanie poziomu zatrudnienia;

3) działań, które mogą powodować istotne zmiany w organizacji pracy lub podstawach zatrudnienia.

Nadto, rada nie jest przedstawicielstwem powoływanym ad hoc, jej mandat trwa chwili epidemii. Wybór dokonywany jest w ściśle określony i demokratyczny sposób, a więc tak jak oczekuje ustawodawca do porozumienia w związku z COVID-19. Członków rady pracowników u pracodawcy zatrudniającego do 100 pracowników wybierają pracownicy spośród kandydatów zgłoszonych na piśmie przez grupę co najmniej 10 pracowników; powyżej 100 pracowników wybierają pracownicy spośród kandydatów zgłoszonych na piśmie przez grupę co najmniej 20 pracowników (art. 4 ust. 4 ww. ustawy). 

AUTORYTET PRAWA PRACY

Prof. Monika Gładoch nie ma wątpliwości, że członkowie Rady Pracowników posiadają legitymację pracowników do działania w ich imieniu. Więcej w artykule na Prawo.pl Przedstawiciel załogi w epidemii - to może być duży problem

Dostrzegam poglądy odmienne ale mnie nie przekonują akurat w tym wypadku. Nie uważam że ustawodawca wymaga aby pracownicy wybrani do rady pracowników musieli mieć mandat do bycia przedstawicielami pracowników w celu zawierania porozumień zbiorowych prawa pracy. W tym konkretnym wypadku (art. 15g ust. 11 pkt 4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r.) ustawodawca nie wymaga aby byli to przedstawiciele wybrani w celu zawierania porozumień zbiorowych prawa pracy. Zgodnie z prawem porozumienie podpisać należy z „przedstawicielami pracowników wybranymi dla innych celów przewidzianych w przepisach prawa pracy”, a tę przesłankę Rada Pracowników spełnia doskonale.     

POROZUMIENIE O ZAWIESZENIU ZAKŁADOWYCH PRZEPISÓW

Z kolei na pytanie, czy Rada Pracowników może podpisać porozumienie o zawieszeniu zakładowych przepisów prawa pracy odpowiedź jest moim zdaniem przecząca. Nie może, do tego nie ma uprawnienia. Tu właśnie przydałyby się kompetencje Rady Pracowników do zawierania porozumień zbiorowych, a takie nie zostały jej nadane. Porozumienie o zawieszeniu stosowania w całości lub w części przepisów prawa pracy (art. 9(1) § 1 Kodeksu pracy) oraz porozumienie o stosowaniu mniej korzystnych warunków zatrudnienia pracowników niż wynikające z umów o pracę (art. 23(1a) § 1 Kodeksu pracy) zawiera pracodawca i reprezentująca pracowników organizacja związkowa, a jeżeli pracodawca nie jest objęty działaniem takiej organizacji, porozumienie zawiera pracodawca i przedstawicielstwo pracowników wyłonione w trybie przyjętym u tego pracodawcy.

Pomijając, że przedstawiciele mają być "wyłonieni" nawet nie wybrani, to nie pojawia się też przesłanka do "innych celów przewidzianych w przepisach prawa pracy". Zatem do porozumień zawieszających przepisy prawa pracy, nawet gdy mamy u danego pracodawcy wybraną demokratycznie Radę Pracowników, musimy wyłonić przedstawicieli pracowników. Najlepiej sprawdzają się na tę okoliczność zarządzenia lub regulaminy określające zasady wyłaniania przedstawicieli. Obecnie należy dodatkowo uwzględniać w tych zarządzeniach okoliczność, że wiele osób pracuje zdalnie. Wybory na ogólnym zebraniu przez podniesienie ręki nie są najlepszym rozwiązaniem ... 

epr

SKOMENTUJ
 

Korzystanie ze strony internetowej www.rakiel.com.pl oznacza akceptację warunków zawartych w Polityka Prywatności. W szczególności dotyczy to akceptacji przetwarzania i przechowywania danych osobowych zebranych za pomocą niniejszej Strony a wykorzystywanych w celach marketingowych i handlowych. Na tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych, profilowania reklam i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www. Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie. W przypadku braku akceptacji na powyższe (i zawarte w 'Polityce prywatności') zapisy, prosimy o niekorzystanie z tej Strony i natychmiastowe jej opuszczenie.Przyjąłem do wiadomości i zgadzam się