Blog Kadrowy

2019-11-15

Czy sądy będą przywracały do pracy pracownika nieprawomocnym wyrokiem?

Kategoria:   kategoria 1

Od 7 listopada 2019 r. sąd pierwszej instancji, na wniosek pracownika, będzie mógł postanowić o przywróceniu pracownika do pracy. Obowiązek dalszego zatrudnienia pracownika na mocy nieprawomocnego wyroku to nowość w prawie pracy, która nazywana jest potężnym instrumentem dla pracowników przeciwko pracodawcom. Czy będzie aż tak bojowo zobaczymy po pierwszych orzeczeniach, które zapadać będę na skutek zmiany obowiązujacej od dnia 7 listopada br. przepisu art. 477(2) § 2 Kodeksu postępowania cywilnego. Wspomniany przepis stanowi obecnie, że uznając wypowiedzenie umowy o pracę za bezskuteczne albo przywracając pracownika do pracy, sąd na wniosek pracownika może w wyroku nałożyć na pracodawcę obowiązek dalszego zatrudnienia pracownika do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

Skutki dla PRACODAWCY

Przywrócenie do pracy na podstawie nieprawomocnego orzeczenia Sądu będzie oznaczało powrót pracownika do pracy na poprzednich warunkach. Ponadto, wypłatę wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy, a także zaliczenie okresu pozostawania bez pracy, za który przyznano wynagrodzenie do okresu zatrudnienia, od którego zależy przyznanie i wysokość niektórych świadczeń ze stosunku pracy.

Skutki dla PRACOWNIKA

Pracownik domagać może się zatrudnienia na tym samym stanowisku pracy bez pogarszania warunków wynagrodzenia ponieważ zwrot "dalszego zatrudnienia pracownika” należy rozumieć jako zatrudnienie z zachowaniem dotychczasowych warunków pracy i płacy.

Specjaliści prawa pracy wskazują na wiele wątpliwości praktycznych związanych z tą nowelizacją. Pojawia się chociażby pytanie jak zakończyć umowę z pracownikiem, który ostatecznie przegrał w sądzie z pracodawcą i nie powinien być do pracy przywracany a tak się stało nieprawomocnym wyrokiem. Wydaje mi się, że sądy pierwszej instancji będą bardzo ostrożnie korzystały z tego nowego instrumentu. Poza tym poczekajmy do pierwszych orzeczeń, bo być może w samej ich treści będą wskazówki dla pracodawców jak postępować w określonym stanie faktycznym.   

 

epr 

 

SKOMENTUJ
 

Korzystanie ze strony internetowej www.rakiel.com.pl oznacza akceptację warunków zawartych w Polityka Prywatności. W szczególności dotyczy to akceptacji przetwarzania i przechowywania danych osobowych zebranych za pomocą niniejszej Strony a wykorzystywanych w celach marketingowych i handlowych. Na tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych, profilowania reklam i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www. Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie. W przypadku braku akceptacji na powyższe (i zawarte w 'Polityce prywatności') zapisy, prosimy o niekorzystanie z tej Strony i natychmiastowe jej opuszczenie.Przyjąłem do wiadomości i zgadzam się