Prawo pracy - szkolenie dwudniowe

Dzień pierwszy

1. Ochrona danych osobowych w zatrudnieniu

 • Jakie dane można przetwarzać przy rekrutacji pracowników, granice wykorzystywania testów psychologicznych.
 • Problematyka usuwania danych z rekrutacji. Wyjaśnienia UODO.
 • Dlaczego rekrutacja cudzoziemców wymaga dłuższego okresu przechowywania danych osobowych.
 • Monitoring wizyjny – prawne aspekty stosowania, cele zakres i sposób wprowadzania monitoringu wizyjnego w zakładzie pracy.
 • Inne rodzaje monitoringu – GPS, poczty, czytniki.
 • Ewidencja czasu pracy w oparciu o monitoring.
 • Planowane zmiany przepisów dotyczące ZFŚS w kontekście ochrony danych osobowych.  

2. Źródła prawa wewnątrzzakładowego

 • Regulamin pracy.
 • Regulamin wynagradzania.
 • Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

3. Obowiązki pracodawcy w zakresie zawarcia i rozwiązywania umów o pracę

 • Zasady przekształcania umów po upływie 33 miesięcy w umowy o pracę na czas nieokreślony.
 • Jak interpretować „obiektywne przesłanki” umów terminowych.
 • Przegląd orzecznictwa – powody uzasadniające rozwiązanie umowy
 • Nowe urzędowe wzory w stosunkach pracy zgodne z RODO
 • Świadectwo pracy.

4. Ewidencja czasu pracy według zasad od 1 stycznia 2019 r.

 • Nowa forma elektroniczna prowadzenia akt osobowych pracowników.
 • Omówienie rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej.

5. Nowe zasady gromadzenia środków w Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK)

 • Kto i kiedy zobowiązany jest tworzyć PPK
 • Umowa o prowadzenie i zarządzanie PPK
 • Wpłata powitalna i dopłaty roczne
 • Podziały środków

 

Dzień drugi

1. Pracownicy szczególnie chronieni

 • Wiek przedemerytalny
 • Społeczni Inspektorzy pracy i działacze związkowi
 • Ochrona związana z rodzicielstwem
 • Młodociani
 • Dyskryminowani i osoby wspierające dyskryminowanych

2. Zwolnienia od pracy

 • Formalno-prawne warunki zwolnień od pracy
 • Zwolnienia płatne i bezpłatne

3. Urlopy wypoczynkowe

 • Praktyka obliczania wymiaru urlopu przy różnych etatach
 • Interpretacje Państwowej Inspekcji Pracy
 • Orzecznictwo   

4. Zasady zatrudniania osób na umowach zlecenia

 • Wynagradzanie
 • Czy dopuszczalne jest dokonywanie potrąceń z umowy zlecenia
 • Zatrudnianie cudzoziemców i problematyka wypłaty wynagrodzenia zgodnie ze stawka zlecenia pomimo braku świadczenia pracy np. z powodu choroby
 • Sankcje prawne z tytułu naruszenia prawa do stawki minimalnej

5. Delegowanie pracowników oraz zmiany w delegowaniu od 2020 r.

 • Delegowanie pracowników do innych państw członkowskich Unii Europejskiej
 • Delegowanie pracowników do Polski

6. Zatrudnianie cudzoziemców

 • Legalizacja pobytu i pracy
 • Zasady delegowania cudzoziemców do innych państw członkowskich
 • Projektowane zmiany przepisów

7. Zmiany od 1 stycznia 2019 r. w ustawie o związkach zawodowych

 

Wykładowca

dr Ewa Podgórska-Rakiel

 

Korzystanie ze strony internetowej www.rakiel.com.pl oznacza akceptację warunków zawartych w Polityka Prywatności. W szczególności dotyczy to akceptacji przetwarzania i przechowywania danych osobowych zebranych za pomocą niniejszej Strony a wykorzystywanych w celach marketingowych i handlowych. Na tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych, profilowania reklam i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www. Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie. W przypadku braku akceptacji na powyższe (i zawarte w 'Polityce prywatności') zapisy, prosimy o niekorzystanie z tej Strony i natychmiastowe jej opuszczenie.Przyjąłem do wiadomości i zgadzam się