Prawo prasowe

Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się z koniecznością dbania o dobre imię w publikacjach prasowych, także tych zamieszczanych w internecie. Przede wszystkim zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1914) prasa jest zobowiązana do prawdziwego przedstawiania omawianych zjawisk. Należy pamiętać, że na wniosek zainteresowanej osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niebędącej osobą prawną, redaktor naczelny właściwego dziennika lub czasopisma jest obowiązany opublikować bezpłatnie rzeczowe i odnoszące się do faktów sprostowanie nieścisłej lub nieprawdziwej wiadomości zawartej w materiale prasowym.

Ochronę danych osobowych osoby fizycznej wraz z prawem do zapomnienia gwarantują również przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Z kolei art. 23 i 24 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny zapewniają ochronę prawną z tytułu naruszenia dóbr osobistych w związku z publikacją prasową i internetową. Pamiętajmy, że można domagać się usunięcia swoich danych osobowych ze strony internetowej, na której zamieszczone są stwierdzenia naruszające dobra osobiste w postaci dobrego imienia. Zawsze można domagać się orzeczenia stwierdzającego jak niżej:

Wyrok SA w Krakowie z 10.02.2012 r., I ACa 35/12, LEX nr 2071104

"Pozostawienie publikacji w obecnym kształcie może wywołać u odbiorcy wątpliwości co do postawy moralno-etycznej powoda".

 

Korzystanie ze strony internetowej www.rakiel.com.pl oznacza akceptację warunków zawartych w Polityka Prywatności. W szczególności dotyczy to akceptacji przetwarzania i przechowywania danych osobowych zebranych za pomocą niniejszej Strony a wykorzystywanych w celach marketingowych i handlowych. Na tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych, profilowania reklam i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www. Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie. W przypadku braku akceptacji na powyższe (i zawarte w 'Polityce prywatności') zapisy, prosimy o niekorzystanie z tej Strony i natychmiastowe jej opuszczenie.Przyjąłem do wiadomości i zgadzam się