Praca zdalna

Nowelizacja Kodeksu Pracy 2023 przewiduje pracę zdalna jako stałą formę świadczenia pracy. Praca może być wykonywana całkowicie lub częściowo w miejscu wskazanym przez pracownika i każdorazowo uzgodnionym z pracodawcą, w tym pod adresem zamieszkania pracownika, w szczególności z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (art. 6718 Kodeksu pracy).

W związku z nowymi przepisami Pracodawca w zależności od indywidualnych potrzeb powinien opracować następujące dokumenty:

 1. Porozumienie ze związkami zawodowymi odnośnie pracy zdalnej
 2. Regulamin pracy zdalnej
 3. Wniosek o pracę zdalną
 4. Wzór informacji pracodawcy o przyczynie odmowy uwzględnienia wniosku (w przypadkach gdy pracodawca jest zobowiązany do uwzględnienia wniosku)
 5. Wniosek pracownika o okazjonalną pracę zdalną, w wymiarze nieprzekraczającym 24 dni w roku kalendarzowym
 6. Oświadczenie pracownika o posiadaniu warunków lokalowych i technicznych do wykonywania pracy zdalnej
 7. Oświadczenie pracownika zawierające potwierdzenie, że stanowisko pracy zdalnej w miejscu wskazanym przez pracownika i uzgodnionym z pracodawcą zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pracy - konieczne do powierzenia pracy zdalnej
 8. Porozumienie z pracownikiem o wykonywaniu pracy zdalnej (gdy brak porozumienia, regulaminu lub polecenia)
 9. Polecenie wykonywania pracy zdalnej
 10. Pisemna informacja o warunkach zatrudnienia w przypadku pracy zdalnej
 11. Wniosek o zaprzestanie wykonywania pracy zdalnej i przywrócenie poprzednich warunków wykonywania pracy
 12. Procedura ochrony danych osobowych przyjmowanych przez pracodawcę na potrzeby wykonywania pracy zdalnej
 13. Oświadczenie pracownika, w którym potwierdza zapoznanie się z procedurą ochrony danych osobowych
 14. Wzór oceny ryzyka zawodowego, uwzględniającej wpływ tej pracy na wzrok, układ mięśniowo-szkieletowy oraz uwarunkowania psychospołeczne
 15. Wniosek o powrót do poprzedniej organizacji pracy przed upływem terminu wskazanego we wniosku zastosowanie elastycznej organizacji pracy

 

Korzystanie ze strony internetowej www.rakiel.com.pl oznacza akceptację warunków zawartych w Polityka Prywatności. W szczególności dotyczy to akceptacji przetwarzania i przechowywania danych osobowych zebranych za pomocą niniejszej Strony a wykorzystywanych w celach marketingowych i handlowych. Na tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych, profilowania reklam i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www. Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie. W przypadku braku akceptacji na powyższe (i zawarte w 'Polityce prywatności') zapisy, prosimy o niekorzystanie z tej Strony i natychmiastowe jej opuszczenie.Przyjąłem do wiadomości i zgadzam się