Publikacje

dr Ewa Podgórska-Rakiel

 

Artykuły i glosy

 • Zatrudnianie w Polsce cudzoziemców spoza Unii Europejskiej (współautorstwo); Wolters Kluwer 2018
 • Delegowanie pracowników. Nowe przepisy (współautorstwo); Książka Dziennik Gazeta Prawna 2018
 • Jakie zmiany w funkcjonowaniu związków zawodowych będą obowiązywać od 1 stycznia 2019; e-book; Infor 2018
 • Prawo związkowe. Komentarz praktyczny (współautorstwo); e-book, MustReadMedia 2018
 • Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 3 sierpnia 2016 r., I PK 227/15, GSP-PO, 2017 Nr 1, s. 125-131.
 • Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 2 czerwca 2015 r., K 1/13, GSP-PO, 2017 Nr 3.
 • Efektywność skargi zbiorowej przeciwko Polsce, [w:] Europejska Karta Społeczna. Wyzwania i szanse. 25-lecie członkostwa Polski w Radzie Europy, Opublikowany referat wygłoszony podczas konferencji zorganizowanej wspólnie przez Rzecznika Praw Obywatelskich i Radę Europy w Warszawie w dniu 8 listopada 2016 r., RPO Warszawa 2017.
 • Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 12 lipca 2012 r., II PK 300/11, Orzecznictwo Sądów Polskich, z. 2/2014, s. 260
 • "Rekomendacje MOP dotyczące wolność koalicji związkowej i ochrony działaczy", Monitor Prawa Pracy, nr 2 z 2013 r.
 • "Ochrona danych członków zarządu zakładowej organizacji związkowej", Praca i Zabezpieczenie Społeczne, nr 3 z 2013 r., s. 13-17
 • Okres trwałości stosunku pracy działaczy związkowych w przypadku przejścia zakładu pracy na innego pracodawcę, Monitor Prawa Pracy, nr 5 z 2013 r., s. 237-241

 

 • „Liczba działaczy związkowych podlegających ochronie w międzyzakładowej organizacji związkowej”, Monitor Prawa Pracy, nr 8 z 2011 r., s. 403-407
 • „Sytuacja finansowa pracodawcy a jej ocena sądowa”, glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 6 grudnia 2005 r., III PK 91/05 - Gdańskie Studia Prawnicze – Przegląd Orzecznictwa, nr 4 z 2011 r.
 • „Szczególna ochrona trwałości zatrudnienia działaczy związkowych pozostających w zatrudnieniu cywilnoprawnym - uwagi de lege lata i de lege ferenda” – [w:] „Związkowe przedstawicielstwo pracowników zakładu pracy”, praca zbiorowa (red. Z. Hajn), Warszawa 2012, s. 578-597

 

 • „Metoda degresywna ustalania liczby działaczy związkowych podlegających szczególnej ochronie” – [w:] Gdańsko-Łódzkie roczniki prawa pracy i prawa socjalnego, Nr 1,  Gdańsk –Łódź 2011, s. 43-53    
 • „Współdziałanie pracodawcy z organizacją związkowa w sprawach indywidualnych w kontekście ochrony danych ujawniających przynależność związkową”, Monitor Prawa Pracy, nr 9 z 2010 r., s. 453
 • „Rady pracowników po nowelizacji – wybrane zagadnienia”, Praca i Zabezpieczenie Społeczne, nr 3 z 2010 r., s. 22, (współautor: dr Joanna Unterschütz)
 • „Ochrona danych w odniesieniu do przynależności związkowej”, glosa do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 28 października 2009 r., II SA/Wa 16/09, Gdańskie Studia Prawnicze – Przegląd Orzecznictwa, nr 2 z 2010 r., s. 201
 • „Rozporządzenie w sprawie uprawnień pracowniczych osób wykonujących pracę nakładczą – uwagi de lege ferenda„, Studia z zakresu prawa pracy i polityki społecznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2010, s. 121-132
 • „Wypowiedzenie umowy o pracę członkowi związku zawodowego nieujawniającemu pracodawcy przynależności związkowej”, glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 22 czerwca 2004 r., II PK 2/04, Gdańskie Studia Prawnicze – Przegląd Orzecznictwa, nr 3 z 2009 r., s. 155

 

Książki i poradniki

Prawo pracy dla małych i średnich firm; E. Podgórska-Rakiel; Wolters Kluwer

 

Zatrudnianie w Polsce cudzoziemców spoza Unii Europejskiej; E. Podgórska-Rakiel (współautorstwo); Wolters Kluwer

 

Jakie zmiany w funkcjonowaniu związków zawodowych będą obowiązywać od 1 stycznia 2019; E. Podgórska-Rakiel; e-book; Infor

 

Delegowanie pracowników. Nowe przepisy; E. Podgórska-Rakiel (współautorstwo), DGP

 

 

Prawo związkowe. Komentarz praktyczny; E. Podgórska-Rakiel (współautorstwo); MustReadMedia

 

Reprezentacje pracowników; E. Podgórska-Rakiel; Infor

 

Pracownicy szczególnie chronieni; E. Podgórska-Rakiel; Infor

 

Negocjacje w prawie pracy; E. Podgórska-Rakiel (współautorstwo); Infor

 

Wystąpienia

10.03.2019 Warszawa

Wykłady - "Zatrudnianie cudzoziemców" i "Delegowanie pracowników" - Studia Podyplomowe Prawa Pracy Kardy i Płace Uczelnia Łazarskiego w Warszawie

www.lazarski.pl


15-16.02.2019 Frankfurt nad Menem

Udział w panelu dyskusyjnym - New Forms of Labour and New Structures of Enterprises – challenges for labour law

www.elw-network.eu/european-labour-law-conference-new-forms-labour-new-structures-enterprises-challenges-labour-law/


13-14.12.2018 Warszawa

Nowe przepisy ustawy o związkach zawodowych już od 1 stycznia 2019; Konferencja Kadry i Płace 2019

www.konferencjakadryiplace.pl/program.html


07.11.2018 Warszawa

Jak zatrudniać cudzoziemca; XI Konwent Prawa Pracy Wolters Kluwer;

https://szkolenia.wolterskluwer.pl/karta-szkolenia/xi-konwent-prawa-pracy,905.html


20-21.11.2017 Kraków

Co poszło nie tak z delegowaniem?; V Europejski Kongres Mobilności Pracy;

https://www.ekmp.pl/


8-10.09.2017 Spała

Partnerstwo dla pokoju - rola związków zawodowych i organizacji pracodawców w kreowaniu prawa pracy;; V Wrześniowe Spotkania z Prawem Pracy


5-16.06.2017 Genewa, Szwajcaria

Forced Labour; 106 Sesja Międzynarodowej Konferencji Pracy;


26.05.2017 Sopot

The Future of Polish Workers on the European Union Labour Market; Międzynarodowa konferencja młodych naukowców w Sopocie


24.03.2017 Warszawa

Pracownicy transportu drogowego jako pracownicy delegowani?; Uczelnia Łazarskiego;


10.03.2017 Warszawa

Rewizja dyrektywy o delegowaniu pracowników w transporcie międzynarodowym; Konferencja organizacji Transport Logistyka Polska;


31.01.2017 Berlin, Niemcy

Posted Workers; Konferencja na zaproszenie DGB;


08.11.2016 Warszawa

Znaczenie przyjęcia dodatkowego protokołu do Europejskiej Karty Społecznej wprowadzającego system skarg zbiorowych z 1998 r.; Konferencja Rzecznika Praw Obywatelskich „Europejska Karta Społeczna. Wyzwania i szanse. 25 - lecie członkostwa Polski w Radzie Europy” ;


07.11.2016 Kraków

Rewizja dyrektywy o delegowaniu pracowników; IV Europejski Kongres Mobilności Pracy;


20-22.04.2016 Wilno, Litwa

Posted Workers - Polish Case; Konferencja w Parlamencie Litewskim;


20.06.2014

Wolności związkowe osób świadczących pracę na podstawie umów cywilnoprawnych i osób samozatrudnionych; Regionalne spotkanie Katedr Prawa Pracy Uniwersytetu Gdańskiego i Uniwersytetu Łódzkiego


10-11.04.2014 Poznań

Wolność zrzeszania się przez osoby świadczące prace na podstawie umów cywilnoprawnych i samozatrudnionych - próba wypracowania propozycji legislacyjnych; Forum Prawników;


22-25.09.2011 Gdańsk

Wpływ Dyrektywy o informacji i konsultacji na dialog społeczny i pozycję partnerów społecznych; Seminarium międzynarodowe „Rola Dialogu Społecznego w procesie poszerzania Unii Europejskiej oraz integracji nowych państw unijnych”;


27-28.06.2011 Olsztyn

Metoda degresywna ustalania liczby działaczy związkowych podlegających szczególnej ochronie; Spotkanie Katedr Prawa Pracy Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytetu Łódzkiego, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego;


08-10.05.2009 Gdańsk

Dialog autonomiczny, prawo i praktyka w implementacji Dyrektywy 2002/14/WE; Seminarium międzynarodowe


20-23.11.2004 Budapeszt, Węgry

Self-employment in Poland; Seminarium międzynarodowe poświęcone samozatrudnieniu;


 

 

 

Korzystanie ze strony internetowej www.rakiel.com.pl oznacza akceptację warunków zawartych w Polityka Prywatności. W szczególności dotyczy to akceptacji przetwarzania i przechowywania danych osobowych zebranych za pomocą niniejszej Strony a wykorzystywanych w celach marketingowych i handlowych. Na tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych, profilowania reklam i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www. Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie. W przypadku braku akceptacji na powyższe (i zawarte w 'Polityce prywatności') zapisy, prosimy o niekorzystanie z tej Strony i natychmiastowe jej opuszczenie.Przyjąłem do wiadomości i zgadzam się