Związki zawodowe

Prawo tworzenia i wstępowania do związków zawodowych przysługuje osobom wykonującym pracę zarobkową. Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych określa kompleksowo zasady związane z działalnością związków zawodowych. W obecnym stanie prawnym prawo koalicji związkowej mają osoby wykonujące pracę zarobkową, w tym osoby świadczące pracę na podstawie umów cywilnoprawnych. Nawet przejście na emeryturę lub rentę nie pozbawia tych osób prawa przynależności i wstępowania do związków zawodowych. Nadal mogą prowadzić działalność związkową, w tym sprawować funkcje związkowe jakie do czasu zatrudnienia wykonywały. Podobnie bezrobotni zachowują prawo przynależności związkowej.

Etapy nowelizacji przepisów, która umożliwiła zrzeszanie się podmiotom prawa cywilnego:

 • 2011 r. NSZZ „Solidarność” wysyła skargę do Komitetu Wolności Związkowych Międzynarodowej Organizacji Pracy
 • 2012 r. Komitet Wolności Związkowych wydaje rekomendacje w związku ze skargą NSZZ „Solidarność” potwierdzające, że Polska musi rozszerzyć prawo koalicji związkowej na osoby mające umowy prawa cywilnego i samozatrudnionych (Konwencja nr 87 MOP) oraz objąć ochroną działaczy związkowych świadczących pracę na innej podstawie prawnej niż stosunek pracy (Konwencja nr 135 MOP)   
 • 2014 r. Międzynarodowa Organizacja Pracy udziela Polsce pomocy technicznej, której celem jest analiza ustawodawstwa krajowego pod kątem zgodności ze standardami MOP oraz zaproponowanie możliwych rozwiązań legislacyjnych       
 • 2015 r. wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 2 czerwca (K 1/13), który potwierdza wydane w 2012 r. rekomendacje Międzynarodowej Organizacji Pracy
 • 2018 r. uchwalenie ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o związkach zawodowych oraz niektórych innych ustaw
 • 1 stycznia 2019 r. wejście w życie znowelizowanych przepisów ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych   

Współpraca ze związkami zawodowymi wymaga znajomości takich zagadnień jak:

 • Reprezentatywność
 • Wolność koalicji
 • Zakładowa i międzyzakładowa organizacja związkowa
 • Szczególna ochrona
 • Uprawnienia związku zawodowego w sprawach indywidualnych, zbiorowych i uczestnictwo w podmiotach przedstawicielskich
 • Zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy
  • zwolnienie na okres kadencji
  • urlop bezpłatny
  • czynność doraźna

 

Międzynarodowa Organizacja Pracy
Szczególnie istotną rolę w zakresie zbiorowego prawa pracy odgrywa Międzynarodowa Organizacja Pracy, której Polska jest członkiem od 1919 r. czyli od momentu jej utworzenia. Związkowe standardy MOP tworzone są w oparciu o prace  trzech głównych organów:

 • Międzynarodowej Konferencji Pracy,
 • Rady Administracyjnej,
 • Międzynarodowego Biura Pracy.

Standardy MOP to przede wszystkim decyzje Komitetu Wolności Związkowych tzw. orzecznictwo MOP, które w formie książkowej wydawane są co kilka lat. Poniżej do pobrania dwie ostatnie publikacje wydane przez International Labour Office, Geneva.  

"Freedom of Association 2018"

"Freedom of Association 2006"

 

 

Korzystanie ze strony internetowej www.rakiel.com.pl oznacza akceptację warunków zawartych w Polityka Prywatności. W szczególności dotyczy to akceptacji przetwarzania i przechowywania danych osobowych zebranych za pomocą niniejszej Strony a wykorzystywanych w celach marketingowych i handlowych. Na tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych, profilowania reklam i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www. Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie. W przypadku braku akceptacji na powyższe (i zawarte w 'Polityce prywatności') zapisy, prosimy o niekorzystanie z tej Strony i natychmiastowe jej opuszczenie.Przyjąłem do wiadomości i zgadzam się