Delegowanie pracowników do Unii Europejskiej

Świadczenie usług w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej wiąże się koniecznością delegowania do tych państw pracowników i to zarówno Polaków jak i cudzoziemców legalnie wykonujących pracę dla przedsiębiorcy w Polsce. Podstawowym aktem prawnym w zakresie delegowania pracowników jest dyrektywa 96/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 1996 r. dotycząca delegowania pracowników w ramach świadczenia usług (Dz. U. UE. L. z 1997 r. Nr 18, str. 1 z późn. zm.). Ponadto, należy mieć na uwadze przepisy państw przyjmujących. W Polsce zasady delegowania pracowników na terytorium Polski określa ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług.

Jako ekspert krajowy byłam na poziomie unijnym zaangażowana w prace związane z przygotowywaniem przepisów nowelizujących dyrektywę podstawową jako:

  • Członek podgrupy roboczej Komisji Europejskiej ds. wdrażania dyrektywy 2018/957/EU wprowadzającej zmiany do dyrektywy 96/71/WE dotyczącej delegowania pracowników. Celem podgrupy jest pomoc techniczna państwom członkowskim we wdrażaniu zmian przyjętych w 2018 r., które będą obowiązywały od dnia 30 lipca 2020 r.
  • Obserwator w Komitecie Ekspertów Komisji Europejskiej ds. delegowania pracowników.  

Ważne
Delegowanie pracowników zachodzi wówczas gdy przedsiębiorcy podpisują umowę o świadczenie usługi. Tym różni się delegowanie od podróżny służbowej, przy której nie występuje element umowy o świadczenie usługi. Dlatego najczęściej delegowaniem nie będą pobyty krótkoterminowe takie jak udział w konferencji czy w charakterze uczestnika konferencji, które najczęściej nie stanowią świadczenia usługi w kraju przyjmującym. Pracownikiem delegowanym będzie osoba uznana za pracownika w państwie świadczenia usługi, co oznacza, że nawet zawarte na podstawie polskich przepisów umowy zlecenia są uznawane za delegowanie i objęte są w państwie przyjmującym przepisami dotyczącymi delegowania pracowników w ramach świadczenia usług.

Nowelizacja
W dniu 30 lipca 2020 r. weszły w życie znowelizowane przepisy dyrektywy 96/71/WE.        

 

 

Korzystanie ze strony internetowej www.rakiel.com.pl oznacza akceptację warunków zawartych w Polityka Prywatności. W szczególności dotyczy to akceptacji przetwarzania i przechowywania danych osobowych zebranych za pomocą niniejszej Strony a wykorzystywanych w celach marketingowych i handlowych. Na tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych, profilowania reklam i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www. Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie. W przypadku braku akceptacji na powyższe (i zawarte w 'Polityce prywatności') zapisy, prosimy o niekorzystanie z tej Strony i natychmiastowe jej opuszczenie.Przyjąłem do wiadomości i zgadzam się