Umowa o pracę

Podstawowym aktem prawnym, który reguluje zasady indywidualnego prawa pracy jest Kodeks pracy, a podstawowym źródłem nawiązania stosunku pracy jest umowa o pracę. Kodeks pracy reguluje szereg instytucji i relacji stron indywidualnego stosunku pracy czyli pracodawcy i pracownika w związku z zawartą umową.  

Umowę o pracę zawiera się na okres próbny, na czas określony albo na czas nieokreślony.

Umowa o pracę rozwiązuje się:

  1. na mocy porozumienia stron
  2. przez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem)
  3. przez oświadczenie jednej ze stron bez zachowania okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia)
  4. z upływem czasu, na który była zawarta

 

Regulaminy wewnątrzzakładowe 

Pracodawca zatrudniający co najmniej 50 pracowników ustala warunki wynagradzania za pracę w regulaminie wynagradzania, a organizację i porządek w procesie pracy w regulaminie pracy. 

 

 

 

 

Korzystanie ze strony internetowej www.rakiel.com.pl oznacza akceptację warunków zawartych w Polityka Prywatności. W szczególności dotyczy to akceptacji przetwarzania i przechowywania danych osobowych zebranych za pomocą niniejszej Strony a wykorzystywanych w celach marketingowych i handlowych. Na tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych, profilowania reklam i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www. Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie. W przypadku braku akceptacji na powyższe (i zawarte w 'Polityce prywatności') zapisy, prosimy o niekorzystanie z tej Strony i natychmiastowe jej opuszczenie.Przyjąłem do wiadomości i zgadzam się