Indywidualne prawo pracy

Podstawowym aktem prawnym, który reguluje zasady indywidualnego prawa pracy jest Kodeks pracy, a podstawowym źródłem nawiązania stosunku pracy jest umowa o pracę. Kodeks pracy reguluje szereg instytucji i relacji stron indywidualnego stosunku pracy czyli pracodawcy i pracownika w związku z zawartą umową.  

W dobie globalizacji, wzrastającej konkurencji na wszystkich rynkach, w tym również na rynku pracy, coraz większe znaczenie ma jednak szeroko rozumiana elastyczność. Jej elementem jest możliwość korzystania z niestandardowych form pracy, głównie w oparciu o zatrudnienie cywilnoprawne, które nie mieści się w pojęciu indywidualnego prawa pracy. Zatem od zatrudnienia pracowniczego należy odróżniać zatrudnienie na podstawie umów prawa cywilnego regulowane przepisami Kodeku cywilnego (umowy zlecenia, dzieło, o świadczenie usług).

W kontekście legalności zatrudnienia należy przede wszystkim wskazać, że nie jest dopuszczalne zastępowanie umów o pracę umowami prawa cywilnego w warunkach zatrudnienia pracowniczego, a ewentualne uchybianie przepisom Kodeksu pracy wiąże się z poważnymi konsekwencjami dla pracodawcy ze strony organów kontroli.     

 

Zatrudnienie według MOP
Podział na umowy prawa pracy i umowy prawa cywilnego jest typowo polski. Za granicą często nie dokonuje się takiego rozróżnienia, które w Polsce ma daleko idące konsekwencje dla zatrudnionych. Dla przykładu Międzynarodowa Organizacja Pracy postrzega dwie główne grupy pracujących:

  • osoby posiadające pracę odpłatną — pracownicy najemni:
    • otrzymują wynagrodzenie na podstawie umowy o pracę bez względu na jej rodzaj - w polskich warunkach dotyczy to zarówno umowy o pracę, jak i umowy zlecenia;
  • osoby kreujące samodzielnie miejsce pracy — samozatrudnieni:
    • grupa osób, które tworzą dla siebie miejsce pracy, a ich wynagrodzenie jest bezpośrednio zależne od zysków otrzymanych w wyniku produkcji dóbr lub świadczenia usług.

 

(Samozatrudnienie w Polsce — problemy definicyjne, dostępność danych i ich interpretacja; Wiadomości Statystyczne Nr 7, lipiec 2016).

 

 

Korzystanie ze strony internetowej www.rakiel.com.pl oznacza akceptację warunków zawartych w Polityka Prywatności. W szczególności dotyczy to akceptacji przetwarzania i przechowywania danych osobowych zebranych za pomocą niniejszej Strony a wykorzystywanych w celach marketingowych i handlowych. Na tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych, profilowania reklam i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www. Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie. W przypadku braku akceptacji na powyższe (i zawarte w 'Polityce prywatności') zapisy, prosimy o niekorzystanie z tej Strony i natychmiastowe jej opuszczenie.Przyjąłem do wiadomości i zgadzam się