Związki zawodowe

Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych określa kompleksowo zasady związane z działalnością związków zawodowych. W zakładach pracy tworzone są zakładowe i międzyzakładowe organizacje związkowe, których może być wiele w jednym podmiocie, dlatego znajomość przepisów związkowych i to zarówno krajowych jak i standardów Międzynarodowej Organizacji Pracy, ma podstawowe znaczenie dla prawidłowej współpracy ze związkami zawodowymi.  

Nowelizacja
Z dniem 1 stycznia 2019 r. weszły w życie nowe przepisy, które rozszerzyły prawo koalicji związkowej na osoby świadczące pracę na podstawie umów prawa cywilnego, samozatrudnionych, a nawet osoby świadczące pracę bez wynagrodzenia np. wolontariuszy. 

Etapy nowelizacji:

  • 2011 r. NSZZ „Solidarność” wysyła skargę do Komitetu Wolności Związkowych Międzynarodowej Organizacji Pracy
  • 2012 r. Komitet Wolności Związkowych wydaje rekomendacje w związku ze skargą NSZZ „Solidarność” potwierdzające, że Polska musi rozszerzyć prawo koalicji związkowej na osoby mające umowy prawa cywilnego i samozatrudnionych (Konwencja nr 87 MOP) oraz objąć ochroną działaczy związkowych świadczących pracę na innej podstawie prawnej niż stosunek pracy (Konwencja nr 135 MOP)   
  • 2014 r. Międzynarodowa Organizacja Pracy udziela Polsce pomocy technicznej, której celem jest analiza ustawodawstwa krajowego pod kątem zgodności ze standardami MOP oraz zaproponowanie możliwych rozwiązań legislacyjnych       
  • 2015 r. wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 2 czerwca (K 1/13), który potwierdza wydane w 2012 r. rekomendacje Międzynarodowej Organizacji Pracy
  • 2018 r. uchwalenie ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o związkach zawodowych oraz niektórych innych ustaw
  • 1 stycznia 2019 r. wejście w życie znowelizowanych przepisów ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych   

 

 

Korzystanie ze strony internetowej www.rakiel.com.pl oznacza akceptację warunków zawartych w Polityka Prywatności. W szczególności dotyczy to akceptacji przetwarzania i przechowywania danych osobowych zebranych za pomocą niniejszej Strony a wykorzystywanych w celach marketingowych i handlowych. Na tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych, profilowania reklam i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www. Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie. W przypadku braku akceptacji na powyższe (i zawarte w 'Polityce prywatności') zapisy, prosimy o niekorzystanie z tej Strony i natychmiastowe jej opuszczenie.Przyjąłem do wiadomości i zgadzam się