Blog Kadrowy

2023-07-26

Czy dozwolone jest nagrywanie dźwięku podczas posiedzeń komisji antymobbingowej powołanej u pracodawcy?

Kategoria:   kategoria 1

Nagrywanie dźwięku podczas posiedzeń komisji antymobbingowej, jest dozwolone tylko w przypadku, gdy wszyscy uczestnicy zdarzenia wyrazili na to zgodę.

Komisja antymobbingowa nie ma swojego uregulowania prawnego. Wywodzi ona się z obowiązku pracodawcy, który ma za zadanie przeciwdziałać mobbingowi. Zauważyć należy, że żaden przepis ustawowy nie zobowiązuje pracodawcy do powoływania komisji antymobbingowej, nie określa jej zadań, ani sposobu rozpatrywania spraw, a jej powołanie stanowi zazwyczaj element polityki/procedury wewnętrznej pracodawcy. Sąd Apelacyjny w Krakowie w orzeczeniu z dnia 27 stycznia 2016 roku, sygn. akt III APa 20/15 (LEX nr 2006005), stwierdził że komisje antymobbingowe powoływane każdorazowo przez pracodawcę do zbadania skarg pracowników, realizują w istocie zadania samego pracodawcy i stanowią „ramię” tego pracodawcy. Podobnie do statusu komisji antymobbingowej odniósł się Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w wyroku z dnia 11 grudnia 2019 r., sygn. akt III SA/Gl 888/19 (LEX nr 2764664). Sąd wskazał, że Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego w postępowaniu występuje jako pracodawca, a komisja antymobbingowa jest jego ciałem pomocniczym.

W przypadku chęci nagrywania dźwięku, podczas posiedzeń komisji antymobbingowej, administratorem danych osobowych będzie pracodawca. Należy pamiętać, że głos jest daną osobową, która pozwala rozpoznać konkretną osobę. Przepisy RODO zabraniają pracodawcy przetwarzania danych osobowych pracowników, bez uzyskania ich uprzedniej zgody. Art. 6 ust 1 lit a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (t.j. Dz.U. L 119/2016 z późn. zm.) RODO: „przetwarzanie jest zgodne z prawem wyłącznie w przypadkach, gdy – i w takim zakresie, w jakim – spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków: osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów.” Uczestnik posiedzenia komisji antymobbingowej powinien być poinformowany o sposobie i celu wykorzystywania zapisu z rozmów. Reguluje to art. 13 RODO, który wymienia jakie informacje powinien udzielić administrator danych osobowych, a także w jakim celu te dane przetwarza. Odwołując się do zadanego pytania, jeżeli uczestniczy posiedzenia komisji antymobbingowej nie wyrażą zgody na nagrywanie posiedzenia, to nie może ono być nagrane.

SKOMENTUJ
 

Korzystanie ze strony internetowej www.rakiel.com.pl oznacza akceptację warunków zawartych w Polityka Prywatności. W szczególności dotyczy to akceptacji przetwarzania i przechowywania danych osobowych zebranych za pomocą niniejszej Strony a wykorzystywanych w celach marketingowych i handlowych. Na tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych, profilowania reklam i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www. Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie. W przypadku braku akceptacji na powyższe (i zawarte w 'Polityce prywatności') zapisy, prosimy o niekorzystanie z tej Strony i natychmiastowe jej opuszczenie.Przyjąłem do wiadomości i zgadzam się