Blog Kadrowy

2022-03-10

Czy można nagrywać rozmówcę bez jego zgody i wykorzystać nagranie przed sądem?

Kategoria:   kategoria 1

Przegląd orzecznictwa

  • Podstępne nagranie prywatnej rozmowy godzi w konstytucyjną zasadę swobody i ochrony komunikowania się (art. 49 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej). Dowody uzyskane w sposób sprzeczny z prawem nie powinny być w postępowaniu cywilnym co do zasady dopuszczane

⚖️ wyrok SA w Poznaniu z 10.01.2008 r., I ACa 1057/07

 

  • Jeżeli jedna ze stron przedstawia dowód z potajemnego nagrania rozmowy jako dowód na niekorzyść strony przeciwnej, to wówczas powinny być - przy pomocy innych środków dowodowych, zwłaszcza dowodu z zeznań świadków lub z przesłuchania stron, bardzo starannie i wnikliwie wyjaśnione przyczyny i okoliczności, w jakich nagranie zostało dokonane

 ⚖️ wyrok SA w Szczecinie z 9.10.2014 r., I ACa 432/14

 

  • Nie będzie wyłączona bezprawność działania przez okoliczność, że podsłuchiwanie i nagrywanie rozmowy miało służyć ochronie prywatnego interesu w postępowaniu cywilnym, albowiem nie można realizować prawa do obrony w sposób tajemny, podstępny, sprzeczny z zasadami współżycia społecznego i naruszający dobra osobiste

⚖️ wyrok SN z 24.09.2010 r., IV CSK 87/10

 

  • Przepis art. 49 Konstytucji zapewnia wolność i ochronę tajemnicy komunikowania się, stanowiąc jednocześnie, że ograniczenie ich może nastąpić jedynie w wypadkach określonych w ustawie i w sposób w niej określony, a zagwarantowane konstytucyjnie prawo komunikowania się obejmuje różne formy komunikacji między ludźmi. Mieści się w nim także tajemnica rozmowy, a naruszane przez podsłuch dobro jest więc wartością konstytucyjną, zagwarantowana konstytucyjnie tajemnica komunikowania się może być ograniczona jedynie ustawą i sposób w niej określony

⚖️ wyrok SN z 13.11.2002 r., I CKN 1150/00

SKOMENTUJ
 

Korzystanie ze strony internetowej www.rakiel.com.pl oznacza akceptację warunków zawartych w Polityka Prywatności. W szczególności dotyczy to akceptacji przetwarzania i przechowywania danych osobowych zebranych za pomocą niniejszej Strony a wykorzystywanych w celach marketingowych i handlowych. Na tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych, profilowania reklam i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www. Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie. W przypadku braku akceptacji na powyższe (i zawarte w 'Polityce prywatności') zapisy, prosimy o niekorzystanie z tej Strony i natychmiastowe jej opuszczenie.Przyjąłem do wiadomości i zgadzam się