Blog Kadrowy

2020-01-01

Czy można zabronić mówienia o wynagrodzeniu?

Kategoria:   kategoria 1

Nader często spotykam w Regulaminach Wynagradzania przepis stwierdzający że:

„Indywidualne wynagrodzenia za pracę objęte są tajemnicą służbową,
do której przestrzegania są wszyscy pracownicy.”

Nie do końca tak ogólny przepis Regulaminu ma oparcie w obowiązujących przepisach prawa pracy. Pracodawca nie może zabronić pracownikom ujawniania informacji o własnym wynagrodzeniu. W orzecznictwie sądowym dominuje stanowisko, iż informacje na temat wynagrodzenia stanowią element sfery życia prywatnego człowieka i jako jego dobro osobiste podlegają ochronie przewidzianej przepisami Kodeksu cywilnego. Pracodawca ma obowiązek ochrony informacji o wynagrodzeniu pracownika. Tak np. w uchwale SN (7) z 16.07.1993 r., gdzie przyjęto stanowisko, iż ujawnienie przez pracodawcę bez zgody pracownika wysokości jego wynagrodzenia za pracę może stanowić naruszenie dobra osobistego (I PZP 28/93, OSNC 1994/1, poz. 2, LEX nr 3943). To jednak powinność pracodawcy.

Pracownik z kolei może moim zdaniem rozporządzać swoim dobrem w sposób dowolny i informować innych pracowników o wysokości swojego wynagrodzenia. Szczególnie istotna jest jawność wynagrodzeń pracowników w kontekście do zasady równego traktowania. Jak słusznie zauważa w wyroku z dnia 15 lipca 2011 r. Sąd Najwyższy pracodawcy „nie mogą nadużywać zasady ochrony tajności wynagrodzeń pracowniczych w celu obrony przed roszczeniami z tytułu naruszenia zasady równego traktowania. Należy przy tym pamiętać, że to jednak pracownik powinien uprawdopodobnić naruszenie równego traktowania. W kwestii zaś nierównego traktowania w zakresie wynagrodzenia nie jest to możliwe bez odwołania się do wysokości wynagrodzenia innych pracowników” (I PK 12/11, LEX nr 1221049).

Podobnie w opinii Departamentu Prawa Pracy Ministerstwa Rodizny Pracy i Polityki Społecznej z 28 sierpnia 2009 r. (pismo MRPiPS z 2008 r. (DPR I-0712-18/MF/08) stwierdzono, że zastosowanie przez pracodawców klauzul zakazu ujawniania wysokości osiąganego przez pracownika wynagrodzenia nie znajduje uzasadnienia w regulacjach Kodeksu pracy i Kodeksu cywilnego. Nie jest dopuszczalne ograniczenie indywidualnego uprawnienia pracownika w zakresie ujawniania własnego wynagradzania.

epr

 

SKOMENTUJ
 

Korzystanie ze strony internetowej www.rakiel.com.pl oznacza akceptację warunków zawartych w Polityka Prywatności. W szczególności dotyczy to akceptacji przetwarzania i przechowywania danych osobowych zebranych za pomocą niniejszej Strony a wykorzystywanych w celach marketingowych i handlowych. Na tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych, profilowania reklam i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www. Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie. W przypadku braku akceptacji na powyższe (i zawarte w 'Polityce prywatności') zapisy, prosimy o niekorzystanie z tej Strony i natychmiastowe jej opuszczenie.Przyjąłem do wiadomości i zgadzam się