Blog Kadrowy

2023-07-22

Czy pracodawca może udostępnić dane osobowe pracownika na prośbę instytucji państwowej?

Kategoria:   kategoria 1

Pracodawca może udostępnić dane byłego pracownika, do instytucji państwowej, pod warunkiem, że jest do tego zobowiązany przepisami prawa.


Pracodawca przetwarza dane osobowe pracownika, na podstawie przepisów prawa pracy, a także RODO. Dotyczy to również byłych pracowników, których dane osobowe są u pracodawcy przechowywane w zależności, od okresu na jaki jest zobowiązany z mocy przepisów. W opisywanym przypadku organ państwowy zwraca się do pracodawcy, czyli administratora danych osobowych, z wnioskiem o udostępnienie danych osobowych byłego pracownika. Zgodnie z przepisami RODO jest to możliwe.

Stanowi o tym art. 6 ust 1 lit c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (t.j. Dz.U. UE L 119 z 4.05.2016 z późn. zm.) – RODO: „przetwarzanie jest zgodne z prawem wyłącznie w przypadkach, gdy – i w takim zakresie, w jakim – spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków:  -> przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.”

Biorąc powyższe pod uwagę, w momencie jeżeli, pracodawca jest zobowiązany z mocy prawa, do przekazania danych osobowych, to może je udostępnić, bez uzyskania zgody, której udostępniane dane osobowe dotyczą. Odnosi się to również do byłych pracowników.

SKOMENTUJ
 

Korzystanie ze strony internetowej www.rakiel.com.pl oznacza akceptację warunków zawartych w Polityka Prywatności. W szczególności dotyczy to akceptacji przetwarzania i przechowywania danych osobowych zebranych za pomocą niniejszej Strony a wykorzystywanych w celach marketingowych i handlowych. Na tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych, profilowania reklam i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www. Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie. W przypadku braku akceptacji na powyższe (i zawarte w 'Polityce prywatności') zapisy, prosimy o niekorzystanie z tej Strony i natychmiastowe jej opuszczenie.Przyjąłem do wiadomości i zgadzam się