Blog Kadrowy

2023-07-19

Czy pracodawca przyjmując od pracownika wstępującego do związku zawodowego oświadczenie o zgodzie na pobieranie składki z pensji powinien przekazać dodatkowo obowiązek informacyjny zgodnie z art 13. RODO?

Kategoria:   kategoria 1

Pracodawca, na pisemny wniosek zakładowej organizacji związkowej i za pisemną zgodą osoby wykonującej pracę zarobkową, jest obowiązany pobierać z wynagrodzenia tej osoby składkę związkową w zadeklarowanej przez nią wysokości. Stanowi o tym art. 33(1) ust 1 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (t.j. Dz.U.2022.854 z późn. zm.) Podstawą przetwarzania danych osobowych pracowników i kandydatów do pracy są przepisy Kodeksu pracy. Pracodawca, na podstawie art. 22(1) § 1 i 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (t.j. Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141 z późn. zm.) uzyskuje, od pracownika dane, które są konieczne do jego zatrudnienia, które później przetwarza w ramach zatrudnienia.

Kodeks Pracy stanowi, że są to m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, PESEL, adres zamieszkania, czy też wykształcenie. Dane te są przetwarzane w ramach zatrudnienia. Dotyczy to również sytuacji opisywanej powyżej. Pracodawca wypełniając ustawowy obowiązek, przekazuje z wynagrodzenia pracownika środki, na składkę członkowską związku zawodowego. W związku z powyższym, nie jest koniecznym przygotowanie osobnej klauzuli informacyjnej, dotyczącej art. 13 RODO.

SKOMENTUJ
 

Korzystanie ze strony internetowej www.rakiel.com.pl oznacza akceptację warunków zawartych w Polityka Prywatności. W szczególności dotyczy to akceptacji przetwarzania i przechowywania danych osobowych zebranych za pomocą niniejszej Strony a wykorzystywanych w celach marketingowych i handlowych. Na tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych, profilowania reklam i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www. Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie. W przypadku braku akceptacji na powyższe (i zawarte w 'Polityce prywatności') zapisy, prosimy o niekorzystanie z tej Strony i natychmiastowe jej opuszczenie.Przyjąłem do wiadomości i zgadzam się