Blog Kadrowy

2022-05-08

Czy pracodawca samodzielnie przeprowadzi badanie trzeźwości?

Kategoria:   kategoria 1

Zdaniem Państwowej Inspekcji Pracy pracodawca powinien zapewnić pracownikowi wykonanie badania za pomocą alkomatu, które przeprowadzić może samodzielnie lub poprzez uprawniony organ.

Podobne stanowisko prezentuje Prezes UODO oraz Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Zgodnie z art. 17 ust. 1-3 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi kierownik zakładu pracy lub osoba przez niego upoważniona mają obowiązek niedopuszczenia do pracy pracownika, jeżeli zachodzi uzasadnione podejrzenie, że stawił się on do pracy w stanie po użyciu alkoholu albo spożywał alkohol w czasie pracy. Okoliczności stanowiące podstawę decyzji powinny być podane pracownikowi do wiadomości. Uprawnienia kierownika zakładu pracy służą również organowi nadrzędnemu nad danym zakładem pracy oraz organowi uprawnionemu do przeprowadzenia kontroli zakładu pracy. Na żądanie kierownika zakładu pracy, osoby przez niego upoważnionej, a także na żądanie pracownika badanie stanu trzeźwości pracownika przeprowadza uprawniony organ powołany do ochrony porządku publicznego.

Kodeks pracy nie odnosi się wprost do badania stanu trzeźwości pracowników stąd do regulaminów pracy wprowadza się często przepis, który co prawda pozwala na badania alkomatem/stosowanie alkotestów przez pracodawcę ale tylko za zgodą pracownika. Brak zgody na badanie powoduje konieczność wezwania policji i sporządzenie protokołu opisującego okoliczności zdarzenia. Protokół musi być podpisany przez świadków zdarzenia aby można było wywodzić z niego dalej idące wnioski dowodowe. W protokole zaznacza się wówczas, że pracownik odmówił poddaniu się badaniu oraz szczegółowo opisać okoliczności uzasadniające podejrzenie, że znajduje się w stanie nietrzeźwości.

Prace nad nowelizacją przepisów w tym zakresie nadal trwają. 

SKOMENTUJ
 

Korzystanie ze strony internetowej www.rakiel.com.pl oznacza akceptację warunków zawartych w Polityka Prywatności. W szczególności dotyczy to akceptacji przetwarzania i przechowywania danych osobowych zebranych za pomocą niniejszej Strony a wykorzystywanych w celach marketingowych i handlowych. Na tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych, profilowania reklam i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www. Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie. W przypadku braku akceptacji na powyższe (i zawarte w 'Polityce prywatności') zapisy, prosimy o niekorzystanie z tej Strony i natychmiastowe jej opuszczenie.Przyjąłem do wiadomości i zgadzam się