Blog Kadrowy

2023-07-31

Czy pracownikowi można udostępnić ksero dokumentacji złożonej w jego sprawie dot. mobbingu?

Kategoria:   kategoria 1

Pracodawca w stosunku do osób, które uczestniczą w postępowaniu komisji antymobbingowej jest administratorem ich danych osobowych, które przetwarza z tytułu obowiązków pracowniczych. Komisja antymobbingowa jest wewnętrznym organem pracodawcy (administratora danych osobowych), który ma na celu realizację zadań określonych w art. 94(3) ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (t.j. Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141 z późn. zm.)

Pracodawca jest zobowiązany przeciwdziałać mobbingowi. Nie ma natomiast przepisu, który określałby obowiązek powołania organu/zespołu, jakim miałaby być komisja antymobbingowa. Zatem pracodawca ma swobodę tworzenia takiej komisji, która wprost wynikać będzie z przepisów wewnętrznych. W wyżej wymienionym przypadku to pracodawca musi podjąć decyzję, czy udostępnić protokół działania komisji. Do określenia statusu komisji antymobbingowej odnosi się orzeczenie Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 27 stycznia 2016, sygn. akt III APa 20/15 (LEX nr 2006005), „komisje antymobbingowe powoływane każdorazowo przez pracodawcę do zbadania skarg pracowników, realizują w istocie zadania samego pracodawcy i stanowią ramię tego pracodawcy w realizacji jego zadań polegających na przeciwdziałaniu tym negatywnym zjawiskom w stosunkach pracy.” Dodatkowo Sąd podkreślił, że „za działania komisji antymobbingowej odpowiada pracodawca.” Natomiast Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w orzeczeniu z dnia z dnia 11 grudnia 2019 r., sygn. akt.  III SA/Gl 888/19 (LEX nr 2764664) stwierdził, że taka komisja jest „ciałem pomocniczym pracodawcy.”

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, w wyroku z dnia 18 października 2018 r. sygn. akt II SA/Wa 458/18 (LEX nr 2643741) przyznał rację skarżącemu, który wnosił o ujawnienie raportu tejże komisji. Sąd orzekł, że „można udostępnić zanimizowany protokół oraz wnioski i nie naruszałoby to dóbr osobistych uczestniczących w wyjaśnianiu sprawy.” Reasumując nie ma obowiązujących przepisów, które zakazywałyby udostępnianie protokołu z posiedzenia komisji antymobbingowej. Biorąc pod uwagę zapewnienie ochrony danych osobowych członków komisji, a także uczestników postępowania, rekomendowanym jest usunięcie danych osobowych z protokołu.

SKOMENTUJ
 

Korzystanie ze strony internetowej www.rakiel.com.pl oznacza akceptację warunków zawartych w Polityka Prywatności. W szczególności dotyczy to akceptacji przetwarzania i przechowywania danych osobowych zebranych za pomocą niniejszej Strony a wykorzystywanych w celach marketingowych i handlowych. Na tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych, profilowania reklam i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www. Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie. W przypadku braku akceptacji na powyższe (i zawarte w 'Polityce prywatności') zapisy, prosimy o niekorzystanie z tej Strony i natychmiastowe jej opuszczenie.Przyjąłem do wiadomości i zgadzam się