Blog Kadrowy

2022-07-21

Dla kogo "wczasy pod gruszą"?

Kategoria:   kategoria 1

„Wczasy pod gruszą” to potoczna nazwa na świadczenie pieniężne gdy udajemy się na urlop. Poniżej kilka pytań z odpowiedziami jakie pojawiają się w praktyce Kancelarii. 

 

  • Kiedy pracownik ma prawo do wczasów pod gruszą?

Gdy u pracodawcy został utworzony Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (ZFŚS).

  • Kiedy pracodawca tworzy ZFŚS?

Fundusz tworzą pracodawcy zatrudniający według stanu na dzień 1 stycznia danego roku co najmniej 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty.

  • W jakiej wysokości pracownik otrzymuje wczasy pod gruszą?

To zależy od zgromadzonych na Funduszu środków. Odpis na każdego pracownika wynosi 37,5% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego To całkiem duże kwoty rocznie. Najczęściej świadczenie wypłacane jest w wysokości od 800 do 2000 złotych.

  •  A co jeżeli pracodawca zatrudniający co najmniej 50 pracowników nie tworzy ZFŚS?

Wówczas pracodawca wypłaca świadczenie urlopowe raz w roku każdemu pracownikowi korzystającemu w danym roku kalendarzowym z urlopu wypoczynkowego w wymiarze co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych.

  • Kto może korzystać z ZFŚS?

Osoby uprawnione a więc: pracownicy i ich rodziny, emeryci i renciści – byli pracownicy i ich rodziny oraz inne osoby, którym pracodawca przyznał, w regulaminie ZFŚS prawo korzystania ze świadczeń.

  • Jakie grożą pracodawcy konsekwencje za brak ZFŚS lub brak wypłaty świadczenia urlopowego gdy jest do tego zobowiązany?  

Kto, będąc pracodawcą lub będąc odpowiedzialnym, w imieniu pracodawcy, za wykonywanie przepisów ustawy, nie wykonuje przepisów ustawy albo podejmuje działania niezgodne z przepisami ustawy, podlega karze grzywny.

 

ZAPAMIĘTAJ
Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z 20 sierpnia 2001 r. (I PKN 579/00, OSNP 2003/14/331) pracodawca administrujący środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych nie może ich wydatkować niezgodnie z regulaminem zakładowej działalności socjalnej, którego postanowienia nie mogą być sprzeczne z zasadą przyznawania świadczeń według kryterium socjalnego, to jest uzależniającego przyznawanie ulgowych usług i świadczeń wyłącznie od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z funduszu.

SKOMENTUJ
 

Korzystanie ze strony internetowej www.rakiel.com.pl oznacza akceptację warunków zawartych w Polityka Prywatności. W szczególności dotyczy to akceptacji przetwarzania i przechowywania danych osobowych zebranych za pomocą niniejszej Strony a wykorzystywanych w celach marketingowych i handlowych. Na tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych, profilowania reklam i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www. Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie. W przypadku braku akceptacji na powyższe (i zawarte w 'Polityce prywatności') zapisy, prosimy o niekorzystanie z tej Strony i natychmiastowe jej opuszczenie.Przyjąłem do wiadomości i zgadzam się