Blog Kadrowy

2020-03-21

Jak podpisać aneks przedłużający umowę o pracę gdy stwierdzono COVID-19?

Kategoria:   kategoria 1

W obecnym stanie prawnym ani Kodeks pracy ani wprowadzone do tej pory rozwiązania ochronne na czas stanu epidemii nie regulują sytuacji w której pracownikowi należałoby przedłużyć umowę, a nie jest to możliwe pisemnie w drodze aneksu ze względu na kwarantannę.

RADA DLA PRAKTYKI

Do czasu wprowadzenia odpowiedniego rozwiązania ustawowego wskazane jest uzgodnienie mailowe między stronami faktu przedłużenia umowy i podpisanie aneksu niezwłocznie gdy ustaną powody kwarantanny szpitalnej bądź domowej uniemożliwiającej złożenie podpisu. Nie ma natomiast przeszkód podpisania aneksu w obecności kuriera gdy pracownik zdalnie wykonuje pracę i nie jest odosobniony w związku z COVID-19.

Zgodnie z art. 29  § 4 Kodeksu pracy zmiana warunków umowy o pracę wymaga formy pisemnej. Jak dotąd problem przedłużenia umowy o pracę zawartej na czas określony z osobą w kwarantannie nie był przedmiotem żadnej regulacji kryzysowej związanej z ogłoszonym stanem epidemii w Polsce. W tej sytuacji interpretując przepis Kodeksu pracy wprost uznać należy, że pisemna forma aneksu zmieniająca czas trwania umowy, a więc elementu istotnego tej umowy, jest niezbędna. Zasadne jest jednak pytanie co w sytuacji kwarantanny związanej z całkowitym odosobnieniem. Otóż w tej sytuacji pracownik nie może podpisu złożyć w obecności kuriera, który może przyjechać z aneksem przygotowanym do podpisu. Odosobnienie w związku z COVID-19 powoduje w praktyce problem. Jak przedłużyć umowę skoro Kodeks pracy wymaga zmian umowy w formie pisemnej. Niedopełnienie pisemnego aneksu umożliwi Państwowej Inspekcji Pracy nałożenie kary.  

W literaturze prawa pracy zwraca się uwagę, że „Bez względu na to, czy strony stosunku pracy zastrzegą w umowie o pracę, że zmiany tej umowy powinny być dokonywane z zachowaniem rygoru formy pisemnej, przepis art. 29 § 4 KP, norma wprowadzona ustawą nowelizującą KP z 14.11.2003 r., stanowi, iż zmiana warunków umowy o pracę wymaga formy pisemnej.” (tak w komentarzu do art. 29 [w:] Kodeks pracy. Komentarz, prof. dr hab. Andrzej Marian Świątkowski, 2018).

Zachowując zdrowy rozsądek celowe jest potwierdzenie przedłużenia umowy np. mailowo (choć i ta forma mogłaby być niemożliwa w niektórych przypadkach). Licząc na zrozumienie Państwowej Inspekcji Pracy należy niezwłocznie podpisać aneks przedłużajacy umowę gdy ustaną przeszkody osobistego złożenia podpisu przez pracownika.  

epr

SKOMENTUJ
 

Korzystanie ze strony internetowej www.rakiel.com.pl oznacza akceptację warunków zawartych w Polityka Prywatności. W szczególności dotyczy to akceptacji przetwarzania i przechowywania danych osobowych zebranych za pomocą niniejszej Strony a wykorzystywanych w celach marketingowych i handlowych. Na tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych, profilowania reklam i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www. Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie. W przypadku braku akceptacji na powyższe (i zawarte w 'Polityce prywatności') zapisy, prosimy o niekorzystanie z tej Strony i natychmiastowe jej opuszczenie.Przyjąłem do wiadomości i zgadzam się