Blog Kadrowy

2023-07-27

Jaki jest okres przechowywania ewidencji pracy pracownika przez pracodawcę?

Kategoria:   kategoria 1

Przepisy prawa pracy nakładają zarówno na pracodawcę, jak i pracownika zakres obowiązków, które obydwie strony są zobowiązane do przestrzegania. Jednym z takich obowiązków pracodawcy, jest skrupulatne przechowywanie dokumentacji pracowniczej, w skład której wchodzi ewidencja czasu pracy.

Zgodnie, ze zmianami, które weszły od 1 stycznia 2019 roku, pracodawca musi prowadzić dokumentację ewidencji czasu pracy pracownika, przez okres zatrudnienia, a także 10 lat od rozwiązania stosunku pracy. Stanowi o tym art. 94 punkt 9b ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (t.j. Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141 z późn. zm.):

„Pracodawca jest obowiązany w szczególności przechowywać dokumentację pracowniczą w sposób gwarantujący zachowanie jej poufności, integralności, kompletności oraz dostępności, w warunkach niegrożących uszkodzeniem lub zniszczeniem przez okres zatrudnienia, a także przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym stosunek pracy uległ rozwiązaniu lub wygasł, chyba że odrębne przepisy przewidują dłuższy okres przechowywania dokumentacji pracowniczej.”

Zatem, pracodawca jest zobowiązany, przechowywać ewidencję czasu pracy, przez okres zatrudnienia pracownika, a także przez 10 lat od rozwiązania stosunku pracy.

SKOMENTUJ
 

Korzystanie ze strony internetowej www.rakiel.com.pl oznacza akceptację warunków zawartych w Polityka Prywatności. W szczególności dotyczy to akceptacji przetwarzania i przechowywania danych osobowych zebranych za pomocą niniejszej Strony a wykorzystywanych w celach marketingowych i handlowych. Na tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych, profilowania reklam i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www. Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie. W przypadku braku akceptacji na powyższe (i zawarte w 'Polityce prywatności') zapisy, prosimy o niekorzystanie z tej Strony i natychmiastowe jej opuszczenie.Przyjąłem do wiadomości i zgadzam się