Blog Kadrowy

2023-08-29

Jakie skutki niesie za sobą cofnięcie pozwu?

Kategoria:   kategoria 1

Cofnięcie pozwu w postępowaniu cywilnym jest uregulowane przez art. 203 Kodeksu postępowania cywilnego, zgodnie z którym bez zgody pozwanego pozew może zostać cofnięty aż do rozpoczęcia rozprawy, natomiast cofnięcie pozwu wraz ze zrzeczeniem się roszczenia jest możliwe bez zezwolenia pozwanego aż do wydania wyroku. Z ww. przepisu należy wnioskować, iż aby możliwe było cofnięcie pozwu bez zrzeczenia się roszczenia po rozpoczęciu rozprawy konieczna jest zgoda strony przeciwnej. Inna możliwość cofnięcia pozwu to zrzeczenie się roszczenia. 

WAŻNE

Zrzeczenie się roszczenia jest oświadczeniem o rezygnacji z roszczenia, które przysługuje powodowi w stosunku do pozwanego. Po zrzeczeniu się roszczenia ponowne wniesienie pozwu o to samo roszczenie skutkuje automatycznym oddaleniem powództwa. Wobec powyższego powód powinien bardzo rozważnie podejmować decyzję odnośnie cofnięcia pozwu przy zrzeczeniu się roszczenia biorąc pod uwagę okresy przedawnienia. 

W przypadku skutecznego cofnięcia pozwu, należy zasygnalizować, iż może się to wiązać z poniesieniem kosztów przez powoda. Zgodnie z art. 203 § 2 KPC na żądanie pozwanego powód zwraca mu koszty, jeżeli sąd już przedtem nie orzekł prawomocnie o obowiązku ich uiszczenia przez pozwanego. W orzecznictwie możemy spotkać się z dwoma poglądami dotyczącymi ponoszenia kosztów w przypadku cofnięcia pozwu przez powoda. 

SKOMENTUJ
 

Korzystanie ze strony internetowej www.rakiel.com.pl oznacza akceptację warunków zawartych w Polityka Prywatności. W szczególności dotyczy to akceptacji przetwarzania i przechowywania danych osobowych zebranych za pomocą niniejszej Strony a wykorzystywanych w celach marketingowych i handlowych. Na tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych, profilowania reklam i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www. Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie. W przypadku braku akceptacji na powyższe (i zawarte w 'Polityce prywatności') zapisy, prosimy o niekorzystanie z tej Strony i natychmiastowe jej opuszczenie.Przyjąłem do wiadomości i zgadzam się