Blog Kadrowy

2023-07-24

Regulamin wynagradzania - ujęcie minimalnego wynagrodzenia, które przypisane jest do danego stanowiska - czy jest to zgodne z prawem?

Kategoria:   kategoria 1

Pracodawca, który występuje przeciwko prawom pracowniczym może zostać ukarany karą grzywny.

Pracodawca zgodnie z przepisami prawa pracy zobligowany jest do uregulowania wewnętrznych przepisów, które określają zakres wynagradzania pracowników.

Zgodnie z art. 77(1) ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (t.j. Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141 z późn. zm.) warunki wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą ustalają układy zbiorowe pracy. Jeżeli pracodawca zatrudnia pracowników, którzy nie są objęci układem zbiorowym pracy ani ponadzakładowym układem zbiorowym pracy, pracodawca ustala warunki wynagradzania za pracę w regulaminie wynagradzania. Stanowi o tym art. 77(2) K.P. W regulaminie wynagradzania w celu określenia wynagrodzenia za pracę ustala się wysokość a także zasady przyznawania pracownikom stawek wynagrodzenia za wykonywaną pracę, określonego rodzaju lub na określonym stanowisku oraz dodatkowych składników wynagrodzenia jeśli zostały one przewidziane z tytułu wykonywania określonego rodzaju pracy.

Pracownik zatrudniony na konkretnym stanowisku ma prawo wiedzieć, jakie są stawki wynagrodzenia zasadniczego przewidziane na danym stanowisku. Brak określenia maksymalnego wynagrodzenia, przypisanego do danego stanowiska będzie negatywnie rzutował na możliwość uzyskania rzetelnej informacji o warunkach wynagradzania w danym miejscu pracy.

Dodatkowo pracownik może mieć poczucie dyskryminacji płacowej, związanej z nieujawnianiem warunków płacowych, związanych z danym stanowiskiem. Co do zasady warunki płacowe powinny być dla wszystkich pracowników klarowne. Jeśli pracodawca nie przestrzega tej zasady, może narazić się na zarzut nierównego traktowania pracowników w zakresie wynagradzania.

W myśl znowelizowanych przepisów K.P., pracodawca który nie informuje pracownika o warunkach jego zatrudnienia może zostać ukarany grzywną w wysokości od 1,000 zł do 30,000 zł, opisuje to dokładnie art. 281 §  1 ust 2a K.P. Odnosząc się do opisywanego stanu faktycznego, jeżeli pracodawca dokonuje uchybień informacyjnych o warunkach płacowych w miejscu pracy, stosowne działania względem niego może podjąć Państwowa Inspekcja Pracy, a w przypadku wykroczeniu pracodawcy przeciwko prawom pracownika, może zostać zastosowana względem niego kara grzywny.

SKOMENTUJ
 

Korzystanie ze strony internetowej www.rakiel.com.pl oznacza akceptację warunków zawartych w Polityka Prywatności. W szczególności dotyczy to akceptacji przetwarzania i przechowywania danych osobowych zebranych za pomocą niniejszej Strony a wykorzystywanych w celach marketingowych i handlowych. Na tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych, profilowania reklam i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www. Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie. W przypadku braku akceptacji na powyższe (i zawarte w 'Polityce prywatności') zapisy, prosimy o niekorzystanie z tej Strony i natychmiastowe jej opuszczenie.Przyjąłem do wiadomości i zgadzam się